SWITCH

En typ av mötesplats med interaktion i fokus där du är medskaparen och en del av lösningen på morgondagens problem.

Vad är Switch – the energy of ideas?

Välkommen till el- och energibranschens framtidsarena.
Switch är en framåtblickande mötesplats inriktad på omställning och förändring driven av teknikskiften och digitala tjänster, där nya och mogna företag kan mötas kring behoven i ett framtida hållbart samhälle. Här utvecklas nya affärer och partnerskap genom matchmaking och dialog under ett dynamiskt och intensivt event. På Switch är varje deltagare en medskapare av den totala upplevelsen – genom diskussioner, presentationer och interaktiva, kreativa workshops.

Switch är en katalysator för att implementera strategier och visioner.

Med sin placering på plan 2 ovanför Elfack är Switch en möjlighet för el- och energibranschen att accelerera sin affärsutveckling. Här kan affärsutvecklare hos teknikleverantörer och energibolag fylla på med nytt tankegods, möta kollegor också i andra branscher – och hitta nya kontakter för framtiden.

Switch arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg.
#switcharena

For a circular future

To be the arena where ambitious energy visionaries and entrepreneurs come to create new opportunities for a circular future

Ladda ner seminariepresentationer

Laddar ner presentationerna från talare inom Switch som valt att dela med sig.

   

Bilder från Switch

Varför finns Switch?

Användning av ny energiteknik och digital affärsutveckling är avgörande för framtida konkurrenskraft. Transformationen till hållbar energi samtidigt som vi skapar nya tjänsteerbjudanden är själva utgångspunkten för Switch. Framtidens landskap av digitala tjänster kommer inte att ha samma gränser mellan olika branscher. Uppkopplade saker och ny energiteknik möjliggör banbrytande utveckling av nya tjänster i digitala gränssnitt till slutkunden. Att anpassa sin affär till en digital framtid och att ha kontaktyta mot slutkund blir för de flesta avgörande för att fortsätta skapa värde. Därför behövs ett nytt slags mötesplats.

Till vem vänder sig Switch?

På Switch kan vi förena visionärernas framtidsinsikter, de etablerade aktörernas kunskap och kraft med kreativiteten och idéerna hos unga startups. Vi samlar det vassaste vi har för att skapa win-win för alla inblandade.

Gemensamt för deltagare på Switch är viljan att möta framtidens hållbara energi med proaktiv affärsutveckling. Möten föder idéer, inte minst när vi träffas över gamla branschgränser.

Branschorganisationer och myndigheter
Var med och skapa mötesplatsen där vyer vidgas, intressanta frågeställningar vädras och där nya idéer kan ta fart med framtidens aktörer när branschen ställer om för en hållbar framtid.


Affärsutvecklare och innovatörer
Få inspiration och praktisk vägledning, hitta rätt matchning bland teknik-intensiva startups och samarbetspartners, möt morgondagens talanger, benchmarka och diskutera för att bredda nätverken mot kollegor.

 

Startups och entreprenörer
Ta chansen till match-making för att hitta nya kunder och partnerskap. Fyll på med kunskap och ny inspiration. Visa era idéer och möt intresserade investerare.


Studenter och utvecklare
Få insyn och kontakter i en av framtidens mest spännande branscher. Inspireras av startups som nyss var i din situation, delta i kreativa utmaningar och visa potentiella arbetsgivare vad du går för.

Hur fungerar Switch?

Rundabordssamtal | Seminarier | Matchmaking | Utställning

Se karta över Switchs arena och yta

Rundabordsamtal

Framtidsperspektiv över branscher

Seminarier

2 scener – kunskap, lösningar och praktik i framkant

Matchmaking

Planerade möten mellan matchande parter

Utställning

Affärsmöten och demonstrationer med arenaplatsdeltagare

Hur kan jag förbereda mig?

Frågor att besvara för att bli redo för Switch

 • Vilka utmaningar står vi och vår bransch inför?
 • Vilket mål behöver vi sätta för vår digitala affärsutveckling,
  och hur kan vårt deltagande på Switch hjälpa oss på vägen?
 • Vem / vilka ska delta från vår organisation?
 • Vilka aktörer / vilka branscher vill vi träffa och varför?
 • Hur vill vi delta i match-making eller möten med startups?
 • Vilka rundabordssamtal får vi inte missa?
 • Vilken kunskap och inspiration söker vi efter – vilka seminarier vill vi besöka?
 • Vad kan vi samtidigt få ut av att delta på Power Circle Summit och Elfack?
 • Hur ska vi ta till vara nya kontakter och kunskaper när vi kommer hem?

Anmäl dig till Switchs nyhetsbrev

Anmäl dig här

Medverka som arenaplatsdeltagare

Önskar du mer information kring att medverka som utställare eller boka en plats –
vänligen kontakta:

Affärsansvarig
Anna Jarnö
anna.jarno@svenskamassan.se
+46 (0)31 708 80 85

Affärsutvecklare
Annika Persson
annika.persson@svenskamassan.se
+46 (0)31-708 80 43

Följ Switch i sociala medier

switch facebook

Partners