SWITCH 5 maj 2021

En digital mötesplats med interaktion i fokus där du är medskaparen och en del av lösningen på morgondagens problem.

En digital mötesplats med interaktion i fokus där du är medskaparen och en del av lösningen på morgondagens problem.

Elektrifiering och Digitalisering – lösningar för framtidens cirkulära samhälle

Välkommen till el- och energibranschens framtidsarena! SWITCH är en framåtblickande mötesplats inriktad på omställning och förändring driven av teknikskiften och digitala tjänster, där nya och mogna företag kan mötas kring behoven i ett framtida hållbart samhälle.

SWITCH – en del av ELFACK

SWITCH är katalysatorn för att implementera strategier och visioner inom el- och energibranschen. Mötesplatsen arrangerades i digitalt format 5 maj, som en upptakt inför ELFACK 2022.

Fokus låg på nya och konkurrenskraftiga lösningar för att få ett genomslag i samhället. I grunden handlar det om att få till en systemtransformation, det vill säga förändringar i hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. I färdplanerna för ett klimatneutralt Sverige är elektrifiering och digitalisering avgörande möjliggörare i den omställning som pågår. Tiden att agera är nu!

I programmet presenterade nyckelaktörer sina lösningar inom el, belysning och kraft samt diskuterade vad som krävs för att accelerera omställningen inom fastigheter och städer, transporter och industri. Några frågeställningar som behandlades var:

  • Vilka är lösningarna framåt för de olika samhällssektorerna?
  • Hur kan vi öka omställningstakten och ta bort hinder för utveckling?
  • Hur bygger vi upp kunskap och kompetens för att åstadkomma de systemförändringar som kan accelerera omställningen
  • Vad krävs för att omställningen ska vara en konkurrensfördel och bli ett svenskt styrkeområde?

SWITCH – the energy of ideas

SWITCH är en möjlighet för el- och energibranschen att accelerera sin affärsutveckling. Här kan affärsutvecklare hos teknikleverantörer och energibolag fylla på med ny kunskap, nätverka med kollegor inom olika branscher och hitta värdefulla kontakter för framtiden.

På SWITCH utvecklas nya affärer och partnerskap genom matchmaking och dialog under ett dynamiskt och intensivt event. Varje deltagare är en medskapare av den totala upplevelsen – genom diskussioner, presentationer och nätverkande i en digital plattform.

SWITCH arena arrangerades av Svenska Mässan Gothia Towers den 5 maj 2021 i digitalt format.

#switcharena

Bakgrunden till SWITCH

Användning av ny energiteknik och digital affärsutveckling är avgörande för framtida konkurrenskraft. Transformationen till hållbar energi samtidigt som vi skapar nya tjänsteerbjudanden är själva utgångspunkten för SWITCH. Framtidens landskap av digitala tjänster kommer inte att ha samma gränser mellan olika branscher. Uppkopplade saker och ny energiteknik möjliggör banbrytande utveckling av nya tjänster i digitala gränssnitt till slutkunden. Att anpassa sin affär till en digital framtid och att ha kontaktyta mot slutkund blir för de flesta avgörande för att fortsätta skapa värde.

Till vem vänder sig SWITCH?

På SWITCH kan vi förena visionärernas framtidsinsikter, de etablerade aktörernas kunskap och kraft med kreativiteten och idéerna hos unga startups. Vi samlar det vassaste vi har för att skapa win-win för alla inblandade.

Gemensamt för deltagare på SWITCH är viljan att möta framtidens hållbara energi med proaktiv affärsutveckling. Möten föder idéer, inte minst när vi träffas över gamla branschgränser.

Branschorganisationer och myndigheter
Var med och skapa mötesplatsen där vyer vidgas, intressanta frågeställningar vädras och där nya idéer kan ta fart med framtidens aktörer när branschen ställer om för en hållbar framtid.


Konsulter, beslutsfattare, affärsutvecklare, innovatörer, ljusarkitekter, installatörer
Få inspiration och praktisk vägledning, hitta rätt matchning bland teknik-intensiva startups och samarbetspartners, möt morgondagens talanger, benchmarka och diskutera för att bredda nätverken mot kollegor.

Startups och entreprenörer
Ta chansen till match-making för att hitta nya kunder och partnerskap. Fyll på med kunskap och ny inspiration. Visa era idéer och möt intresserade investerare.


Studenter och utvecklare
Få insyn och kontakter i en av framtidens mest spännande branscher. Inspireras av startups som nyss var i din situation, delta i kreativa utmaningar och visa potentiella arbetsgivare vad du går för.

Arrangemangen ELFACK - Nordens största mötesplats för el- och energibranschen - Power Circle Summit och SWITCH arrangeras av Svenska Mässan med partners. Här möter vi relevanta målgruppers samlade behov och det finns möjligheter för medarbetare på alla nivåer i företag och organisationer att skapa effektiva möten samt fylla på med insikter, kunskap och idéer.

Till seminarieprogrammet »

Följ Switch i sociala medier

switch facebook

Bilder från SWITCH 2019