Seminarier

Att hitta nya idéer och kunna fatta rätt beslut kräver kunskap. Genom en modererad seminariescen erbjuder Switch möjligheten att ta del av insikter och kunskaper, men också en scen för partners att dela med sig av sitt kunnande.

Format
Utställare, branschvärdar och inbjudna experter
Startups pitchar innovationer.
20 seminarier under två dagar – samt lunch/mingel.

Innehåll
Kunskaps- och temaseminarier
Tjänste- och lösningsdemonstration

 

Arenascenen

Öppen scen med föreläsningar

Program kommer snart

Konferensscenen

Öppen konferens för Energiföretagen

Nätverket för digitaliserad utveckling är ett nytt nätverk inom Energiföretagen Sverige. Det ska bidra till kunskapsspridning och kunskapshöjande aktiviteter kring hur den snabba digitaliseringen och elektrifieringen påverkar förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen av vårt energisystem.

Nätverket ska utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog kring energisystemets funktion baserat på förväntningar, behov och intresse hos de aktörer som arbetar med och/eller är beroende av energisystemet och dess fortsatta utveckling.

Nätverkets aktiviteter och event planeras av en strategigrupp med företrädare för Vattenfall, Fortum, Ellevio, Tekniska verken, Borlänge energi, Västerbergslagen energi, Skellefteå kraft, Energiforsk och Energiföretagen. Nätverket är dock ämnat att vara transektoriellt, där tanken är att välkomna såväl energiföretag som teknikutvecklare, forskningsinstitut och kundrepresentanter att ingå.