Någonting börjar hända: satsningar på belysning bidrar till bättre samhälle

Utbyte till intelligent belysning handlar både om att spara energi och pengar, men bidrar på fler sätt.
– Runt om i landet inser nu alltfler att det finns stora vinster att göra i ökad trygghet, bättre arbetsmiljö, bättre studieresultat, m m. Vi står inför ett genombrott, säger Mikael Castanius, VD på Belysningsbranschen.

Den moderna belysningens möjligheter har varit kända i mer än tio år. Trots det har det gått trögt med investeringarna, framförallt inom den offentliga sektorn.
– Vi har fått kämpa i motvind, säger Mikael Castanius.
– Det största hindret har varit den stora fokuseringen på inköpspriset. Intelligenta lösningar med ljusstyrning kostar mer i inköp men innebär en betydligt mindre energiåtgång från dag ett och betalar sig därför snabbt.

Belysningsbranschen har länge arbetat med att övertyga om fördelarna med modern belysning, inte minst den enorma energibesparingen.
– Ute i kommunerna möter vi fortfarande stor förvåning när vi berättar att energiförbrukningen kan minskas med 80–90 procent genom att byta de ålderdomliga anläggningarna mot nya med LED och styrning.
– Energibesparingen är en sak. En annan är att en välplanerad ljusmiljö dessutom bidrar till en bättre arbets- och läromiljö och i förlängningen till bättre studieresultat i skolan.

Nya forskningsrön visar att vi mår bättre om ljusmiljön varierar under dagen, precis som det naturliga ljuset utomhus.
– Dynamiskt ljus som loopar över dagen är nyckeln till riktigt bra belysning, menar Mikael.

Ett annat område där det nu sker mycket är trygghetssatsningar på utomhusbelysning. En av de senaste i raden är Stockholms stads storsatsning på utomhusbelysning i områden som upplevs som otrygga. Totalt satsas 100 miljoner i tryggare gatumiljöer 2020. En rapport från Brottsförebyggande rådet, där man tittade på brottspreventiva åtgärder i tio förortscentrum i Stockholm, visar att många människor, speciellt kvinnor, upplevde så stor otrygghet att de inte vågade gå ut på kvällarna.
– Resultaten visar också att oron minskar när promenadstråk och parker lyses upp och planeras på rätt sätt, konstaterar Mikael.
– Det är oerhört positivt att man nu från politiskt håll inser belysningens betydelse för ökad trygghet. I och med att Stockholm gör den här satsningen är det också mycket sannolikt att andra kommuner följer efter.

Han ser gärna att dessa frågor tas upp och diskuteras på Elfack 2021.
– Det finns en nyfikenhet idag hos politiker och kommunala tjänstemän. Jag vill se fler av dem, liksom av de stora fastighetsägarna, på nästa års mässa där vi vill informera om allt nytt som sker och presentera smarta lösningar.
Mikael understryker vikten av forum där många olika intressenter finns med:
– Här kan Elfack spela en betydande roll!