Tamarinden - Sveriges smartaste stadsdel

Sveriges smartaste stadsdel byggs i Örebro. Tamarinden blir ett nästintill självförsörjande bostadsområde när det kommer till energi och saknar motsvarighet i såväl Sverige som i resten av världen. I ett samarbete skapar Örebro Kommun, Örebrobostäder och E.ON förutsättningar för att Tamarinden ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi.

– När vi fick uppdraget kopplade vi in Örebrobostäder och E.ON och så började vi tillsammans fundera. Tamarinden är sedan baserat på fem teman; livet mellan husen, hållbar mobilitet, innovativ och inbjudande hållbar arkitektur, gröna gårdsmiljöer och smart stad, berättar Jan Johansson, Projektledare Smart stad, Stadsbyggnad Örebro Kommun.

Målet för Tamarinden är att skapa ett nytt och smart bostadsområde. I projektet arbetar alla samarbetspartners tillsammans för att göra Tamarinden så klimatsmart, och samtidigt så attraktivt för potentiella boende, som möjligt.

Det unika med Tamarinden, det som gör den ojämförbar med andra bostadsområden och byggnadsprojekt, är sättet som området kommer att försörjas med energi.

– Tamarinden är den första stadsdelen i Sverige där husen byggs smarta och framförallt att de blir smartare tillsammans. På riktigt. Områden kommer att ha låg förbrukning och det kommer även att produceras energi i området. Det har satsats på energilagring i batterier, men framförallt kommer husen att dela energi mellan varandra. Och det har aldrig gjorts förut, säger Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, Örebrobostäder

– Utöver att Tamarinden kommer att bli energieffektivt i sig självt kommer vi också att kunna hjälpa Svenska Kraftnät. Problemet med kapacitetsbristen i kraftnäten blir allt större. Där kommer Tamarinden att lätta på trycket och kunna styra bort behovet genom att vara smarta tillsammans eller hämta el från batterierna, säger Jan Johansson.

Tamarinden förväntas bli ett exempel på hur Sverige i framtiden kan planera och utföra samhällsbyggen så klimatsmart som möjligt. Det förväntas även bli ett bra exempel på hur klimatmålen inte behöver stå i vägen för affärsnyttan.

– Man behöver inte se att affärsnytta och klimatnytta skiljer sig åt. Vårt arbete inom Örebrobostäder har verkligen visat det. Sedan 2005 har vi halverat vår elförbrukning och samtidigt minskat driftkostnader med 85 miljoner per år och höjt fastighetsvärden med 1,6 miljarder. Vi har alltså visat hur det fungerat på enskilda kvarter och nästa steg är en stadsdel – Tamarinden. Efter det är inte steget till hela städer speciellt långt, säger Jonas Tannerstad

Arbeten likt det kring Tamarinden kommer att vara nödvändiga om Sverige ska nå klimatmålen. Nya innovationer, lösningar och tekniker kommer att behöva appliceras för att komma framåt. Elfack, tillsammans med Power Circle Summit och Switch, tar plats på Svenska Mässan i Göteborg 4-7 maj 2021. Tillsammans skapar de en mötesplats för inspiration och kunskapsutbyte kring nya lösningar för en mer klimatsmart framtid.

Artikel från Ny Teknik »