AddSecure: "De enkla lösningarna är oftast de smartaste"

– Den verkliga utmaningen med omställningen av elsystemet är att genomföra den enkelt och praktiskt.
Erling Gustafsson, affärsutvecklare för Smart Grids på AddSecure, anser att elnätbolagen ofta gör alltför komplicerade och onödigt avancerade tekniska investeringar. På SWITCH berättar han varför.

AddSecure, ledande europeisk leverantör av IoT-lösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och data, går in som programpartner på årets SWITCH – ett helt digitalt event och en upptakt till nästa års ELFACK.

Med närmare 900 anställda i 15 länder är AddSecure en tongivande aktör i affärsområden som Smart Alarms, Smart Rescue och Smart Transport. Det gäller också affärsområdet Smart Grids, där AddSecure utvecklat sensorbaserade system för övervakning och analys av elnät och nätstationer. Målet är att med digitaliserade elnät uppnå en smart, effektiv och säker drift.

En av Smart Grids främsta experter, Erling Gustafsson, håller seminariet ”Data från elnätet möjliggör en effektiv energiomställning” under temat Elsystemet i omställning på SWITCH:
– Jag fokuserar inte på tekniken, vilka typer av mätsensorer som krävs etc, utan mer på hur nätdata samlas in och framförallt hur den används – och på hur man tar fram beslutsunderlag, baserat på den information man får fram.

Han utgår från ett verkligt case, ett mångårigt och framgångsrikt samarbete med Affärsverken i Karlskrona, leverantör av el och fjärrvärme med fokus på energieffektivisering och hållbarhet.
– Principiellt är det ganska enkelt: vi har satt ut mätare och hämtat in data, berättar Erling. På SWITCH tänker jag prata om de praktiska erfarenheter vi dragit och hur ett nätbolag kan ha glädje av all den här datan. Mer bestämt: vilka data man kan använda och vad man kan ha dem till.

Dataanalysen upptäcker flaskhalsar i nätet
Utmaningen, menar han, ligger i att ta in data från mätsensorerna, säkerställa att den är riktig och rätt tidssatt. Först därefter kan man börja bearbeta den.

Analysen av datan kan hjälpa nätbolaget på tre sätt, enligt Erling: att snabbare hitta avbrott och störningar i nätet, att dimensionera nätkapaciteten på ett optimalt sätt och att göra bedömningar av elkvaliteten.
– Vi har till exempel kunnat se att man riskerar stora störningar i nätet när man får in mycket el från solceller, säger han. Med hjälp av våra dataanalyser kan man minimera eller helt eliminera problemet. Det är, enligt min mening, att jobba med nätet på ett effektivt sätt.

Dataanalysen upptäcker också flaskhalsar i nätet – och kan ge tidiga varningssignaler när elnätet börjar utnyttjas på nya sätt.
– Till exempel när bolaget får väldigt många laddstolpar in i sitt nät. Vad händer då och hur ska nätet dimensioneras?
Erling Gustafsson förordar sensorbaserade lösningar som man vet fungerar, men upplever att elnätsbolagen, med hänvisning till den stora omställning som krävs, ofta kör ut väldigt mycket teknik i onödan.
– Som jag ser det väljer man ibland stora komplicerade lösningar som det kan ta många år innan man får någon nytta av. Det kan bli väldigt kostsamt, hävdar han.
– Ingenjörerna kan tala sig varma för hur mycket teknik som helst, men kan man inte använda den i praktiken eller använda den för att fatta beslut så skapar den alldeles för lite nytta för verksamheten, här och nu.

SWITCH är upptakten till ELFACK och ett framtidsfönster för hela el- och energibranschen. Temat för årets konferens är Elektrifiering och digitalisering – lösningar för framtidens cirkulära samhälle. Mötesplatsen arrangeras i digitalt format den 5 maj av Svenska Mässan Gothia Towers. Allt om program och anmälan hittar du här »