Halverade ledtider för nya elnät

Långa ledtider för nya elnät kan bromsa upp elektrifieringen av Sverige.
– Vår inriktning är att arbeta gemensamt för att möjliggöra en ambitiös målsättning om halverade ledtider för nya elnät till 2025, säger Truls Borgström, samordnare för regeringens elektrifieringsstrategi.

Ramverket för omställningen och utbyggnaden av elsystemet stod i fokus för Truls Borgströms programpunkt på SWITCH, där han också medverkade i paneldiskussionen.
– Jag redogjorde framförallt för de slutsatser vi presenterade 30 mars vid ett intressentmöte som energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman bjöd in till, berättar han.

På mötet diskuterades slutsatser i elektrifieringsstrategins förstudie, som en arbetsgrupp på Infrastrukturdepartementet arbetat med sedan oktober 2020.
– Mötet var en avslutning på förstudien. Framöver väntar en fördjupningsfas med fokus på åtgärder inför ett regeringsbeslut, som ska tas senast 29 oktober i år, säger Truls Borgström.

Han menar att strategin är viktig dels för att dra upp de stora linjerna men också för konkreta åtgärder på kort och lång sikt. Ett tolvpunktsprogram ska vägleda det fortsatta arbetet så att elektrifieringen kan bidra till målet netto nollutsläpp 2045. Punkterna inkluderar bland annat planeringsram, roller, ansvar och koordinering, effektivisering av effekt och energi, systemintegrering värme-el-vätgas, ökad flexibilitet, proaktiv infrastrukturutbyggnad och kortare ledtider.

– Vi tittar nu på om det går att halvera de genomsnittliga ledtiderna till 2025. Då räknar vi tiden från idé till att anläggningen står på plats, säger Truls Borgström. Regeringen jobbar redan med den här frågan och det är en proposition på gång på temat. Men i strategin tittar vi på om det behövs fler åtgärder för att komma dit.

Han framhåller vikten av att utforma en planeringsram.
– Den ska ta höjd för en möjlig fördubbling av elanvändningen till 2045. Osäkerheterna är stora men en planeringsram kan tydliggöra behov och öka förutsättningarna för att elsystemet utvecklas i takt med behoven.

Mötet med marknadens olika aktörer på SWITCH blev mycket givande, tycker han.
– Absolut. Det är motiverande att höra om konkreta lösningar, inte minst från företagen själva. Vi i panelen fick många frågor och jag upplevde ett stort engagemang bland både medverkande och åhörare.

SWITCH arrangerades den 5:e maj 2021 och utgör framtidsfönstret på ELFACK. Drygt 400 personer följde sändningarna från Svenska Mässan live. Temat för dagen var Elektrifiering och Digitalisering – lösningar för framtidens cirkulära samhälle. Mötesplatsen anordnades i ett helt digitalt format – där talare, programpartners och medverkande interagerade och diskuterade – som en upptakt till ELFACK den 3-6 maj 2022. Mer information på elfack.com.