Bli din egen eldistributör – nya trenden speglas på ELFACK:TA

Att producera egen el till sin elbil är den nya självförsörjande trenden. Teknikutvecklingen går rasande snabbt och på nya ELFACK:TA får alla i branschen ett gyllene tillfälle att uppdatera sig.
– Vi delar gärna med oss av vår kunskap, säger Leif Hallén, VD på Hager som satsar stort på eventet.

Hager, mångårig utställare på ELFACK, var det första företaget att anmäla sig till nya kunskapsinriktade mellanårsaktiviteten ELFACK:TA 3–4 maj 2022.

– Vi kände direkt att det här var rätt, säger Leif Hallén, VD.

– För oss är kunskapsfrågan central, vi har bland annat arrangerat kompetenshöjande aktiviteter för branschen där vi delar med oss av ny kunskap. Därför passar satsningen på ELFACK:TA oss som hand i handske.

I sin monter fokuserar Hager på den snabba utvecklingen kring microgrids och nya sätt att producera och distribuera sin egen el, till exempel från solcellsanläggningar, i hemmiljö.

– Detta blir en allt viktigare fråga, både för villaägare och flerbostadshus. Det råder ju ingen tvekan om att vi kommer att använda mycket mer el i framtiden, bland annat kopplat till elbilsmarknaden. Här finns fortfarande mycket att lära sig, till exempel om lagring för hemmabruk, menar Leif.

På ELFACK:TA presenterar Hager en ny serie elbilsladdare som svarar upp mot de höga krav på installation och säkerhet som uppstår när alltfler ”tankar” hemma. En finess är att den som har en solcellsanläggning i hemmet kan sälja överskottsel på dagen och köpa tillbaka den på natten, när elbilen laddas. En smart teknik, som lockar allt fler.

Men det är inte nödvändigtvis en god affär, varnar Leif Hallén:

– Vi kan förvänta oss att effekttarifferna följer efterfrågan. Det kan innebära att kilowattpriset på den el du säljer under dagtid kan bli betydligt lägre än priset på den el du köper på kvällar och nätter, när alla vill ladda sina bilar.

Kort sagt: trots att du är självförsörjande får du betala en ”straffavgift” om du maximerar din konsumtion av el under tidpunkter då solen inte lyser.

Men det finns andra smarta lösningar. Till exempel att mellanlagra den el du utvinner under dagen i ett större hemmabaserat batteri, som du sedan kan använda för att ladda bilen på natten. Att på så sätt även bli sin egen distributör och elproducent är en växande trend, enligt Leif.

– Utvecklingen går snabbt på detta område. Vi ser en rad bostadsanpassade lösningar för framtidens elektrifiering som branschen behöver lära sig mer om. Samtidigt är det en del av vår portfölj, här ligger vi verkligen i framkant.

Han pekar på styrning och stöd för ökad säkerhet med bland annat personskyddsautomater, dvärgbrytare och jordfelsbrytare. Men också på nya digitala lösningar och molntjänster för att mäta och anpassa sin elförbrukning.

– I grunden handlar det ju om att skapa en hållbar utveckling, med förändrade beteenden och mer smart teknik i vardagen.

På ELFACK:TA vänder sig Hager i första hand till elinstallatörer, konsulter och fastighetsägare.

– Vi vill visa och lära ut vad som sker i den väldigt teknikintensiva bransch där vi jobbar. Intensiteten gör att du hela tiden måste hålla dig uppdaterad.

– Pandemin har medfört att många inte tagit del av allt nytt. Nu ser vi ett stort behov av kunskapsinhämtning för att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. Där tror jag ELFACK:TA kan spela en viktig roll.


Mötesplatsen ELFACK:TA är framtagen i samverkan med branschen som en ny mellanårsaktivitet till ELFACK. ELFACK:TA arrangeras jämna år och har fokus på kunskap och kompetensöverföring inom el- och energibranschen. Seminarier och utbildningar arrangeras på flera olika scener. Branschens experter är på plats och cirka 150 leverantörer medverkar. Premiär 3 – 4 maj 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Mer information på elfack.com.