Fastigheter i fokus på ELFACK:TA – föds det några digitala tvillingar?

För att få attraktivare fastigheter och lägre byggkostnader krävs fler digitala initiativ, framförallt digitala tvillingar. Johan Granton på branschorganisationen Digitala Fastigheter hoppas träffa många intresserade på ELFACK:TA.
– Det här är ett utvecklingsområde med oerhörd potential, säger han.

Digitala Fastigheter, som bildades så sent som 2019, går in som partner till ELFACK:TA 2022. Det beror, enligt ordförande Johan Granton, på att utgångspunkterna för eventet och branschorganisationen sammanfaller:

– Det som fångade oss är att ELFACK:TA tar sin utgångspunkt just i perspektivet kunskap och kompetens, säger han. Det stämmer väl in på Digitala Fastigheters vision. Vår utgångspunkt är att skapa värden genom hållbara, smarta och kostnadseffektiva byggnader med hjälp av den teknik som finns framme redan idag.

Att hållbarhetsperspektivet väger tungt illustrerar han med ett enkelt, men för många kanske överraskande, sifferfaktum: 40 procent av all energiförbrukning i världen sker i fastigheter.

Till vardags är Johan Granton Sverigechef för Siemens byggnadsdivision, med inriktning på smart infrastruktur. Han menar att byggkostnaderna skulle minska drastiskt om digital teknik med effektiv styrning utnyttjades fullt ut.

– Vår branschförening vill förädla och förbättra värdet i fastigheter via strukturerad digital information. Det gäller alltifrån byggprocessen till att nyttja potentialen som finns och utveckla interaktionen mellan fastighet och brukare.

– Som brukare eller hyresgäst ska man helt enkelt få en bättre upplevelse, oavsett om det gäller bostäder, publika anläggningar eller kontorsmiljöer.

Idag finns en mängd olika lösningar att välja bland, alltifrån digitalt styrt inomhusklimat och system för belysning, hissar, lås, och larm till digitala hyresavier, fakturering, administration och system för matleveranser. En byggnad kan ha hundratals olika digitala system och produkter.

– Där ligger inte problemet, det finns nästan för mycket att välja bland. Däremot finns ingen standard för data. Det är ett problem, säger Johan.

– Sätter man till exempel in ett hissystem och ett belysningssystem från två olika leverantörer är det inte alls säkert att de kan “prata” med varandra. Då är det svårt att skapa positiva synergier.

Ett annat stort problem är att digitaliseringen av en ny fastighet ofta kommer in för sent i byggprocessen, vilket gör installationerna kostsamma.

– Om den kommer in tidigare får man ut mer för samma pengar. Så det är lika mycket en mental resa, värdeskapandet måste ske innan man börjar bygga.

Därför understryker Johan vikten av att börja med att bygga digitala tvillingar, det vill säga att göra digitala modeller av planerade fastigheter.

– Då kan man simulera alla flöden, analysera data och göra “misstagen” där, och inte i den färdiga byggnaden. Det kostar oändligt mycket mindre att göra misstag i en digital modell, det är bara att ändra.

På en tiogradig skala, där 10 är det ideala tillståndet där genomtänkta digitala tvillingar föregår byggprocessen, ger Johan svensk byggindustri idag en 3:a.

– Det positiva är att det hänt mycket de senaste åren, det tas många steg i rätt riktning och takten accelererar. Allt fler digitala tvillingar ser dagens ljus.

På ELFACK:TA kommer Digitala Fastigheter bland annat att leda en paneldebatt och nätverka med utställare och besökare.

– Vi är en ung förening, har idag ett tiotal medlemsföretag, och vill förstås gärna bli fler. Det behöver inte vara fastighetsbolag, utan alla som är engagerade är välkomna.

– Framförallt vill vi sprida kunskap. Alla som är intresserade av ELFACK:TA borde vilja lära sig lite mer om de här frågorna. Och förhoppningsvis komma till insikten att det här är något vi vill vara med och bidra till.


Mötesplatsen ELFACK:TA är framtagen i samverkan med branschen som en ny mellanårsaktivitet till ELFACK. ELFACK:TA arrangeras jämna år och har fokus på kunskap och kompetensöverföring inom el- och energibranschen. Seminarier och utbildningar arrangeras på flera olika scener. Branschens experter är på plats och cirka 150 leverantörer medverkar. Premiär 3 – 4 maj 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Mer information på elfack.com.