Kraftsamling elektrifiering – Västra Götaland antar utmaningen

Vad händer inom Västra Götaland när det kommer till elektrifiering? Hur skapar vi en tillräcklig elproduktionen som klarar den massiva ökningen av elanvändning?

En kraftsamling pågår med målet att bli ett föredöme för omställning till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle inför 2030. Det handlar inte minst att säkra innovationskraft och kompetens inom regionen. Stora satsningar sker tvärsektoriellt inom digitalisering, cirkulära affärsmodeller och elektrifiering. Inom elektrifiering ligger fokus på förnybar elproduktion, förstärkt eldistribution, elektrifiering av industrin och elektrifiering av transporter. Ta del av ett spännande seminarium som ger hopp för framtiden!

Talare:
Magnus Kuschel, Innovationsledare, Innovatum Science Park
Claes Sommansson, Projektchef, Johanneberg Science Park