Smarta Hem lösningar

Här ger Jens Strinsjö en djupdykning inom smarta hem- lösningar med utgångspunkt från Schneiders system Wiser. Det handlar om framtidssäkra val för det smarta hemmet med utgångspunkt från energioptimering, belysningsstyrning, ökad säkerhet och bättre komfort.
Jens berättar även om Schneiders hållbarhetsarbete och företagets transparens vad gäller produkternas påverkan på miljön.

Talare: Jens Strinsjö, Produktchef på Schneider