Energiomställningen och smarta system formar framtidens elbransch

ELFACK är Nordens största mötesplats för elbranschen. På en plats, i en gemensam arena, samlas hela branschen för att dela inspiration och kunskap om framtidens hållbara lösningar. Nya användningsområden för el och digitalisering är nyckeln till en stor del av den hållbara samhällstransformation som nu pågår och när den nya tekniken används brett förändras hela elsystemet. Bakom utformningen av ELFACK finns en grupp av erfarna och kunniga personer – en av dem är Tomas Wall, expert inom energi och innovativa hållbarhetslösningar.

Tomas har jobbat med el- och energi hela sitt yrkesliv. Efter sin utbildning till elektroingenjör på Chalmers gav sig Tomas in i elkraftsektorn och den svenska kraftindustrin. Sedan dess har han jobbat med såväl svensk som nordisk och europeisk energiindustri, där han har axlat ett flertal olika roller. Idag tillbringar Tomas sin tid som konsult och som investerare och affärsängel i innovationsbolag inom hållbar energiteknik.

– Det är väldigt spännande att jobba med en mötesplats som ELFACK. Den omfattar hela bredden från kraftsystemets olika delar genom installationer till belysning och effektiv användning. Och just nu befinner vi oss i en avgörande och spännande tid som utvecklar de här områdena väldigt mycket. De brännande frågorna vi står inför nu handlar såklart om fossilfri el och effektivisering, där den nya el- och belysningstekniken och smarta system står högt upp på agendan, säger Tomas.

En bransch i snabb förändring

Elbranschen, likt resten av samhället, genomgår just nu en omfattande omställning olik någonting vi någonsin genomgått förut. Det kommer inte utan sina utmaningar.

– Vi har aldrig varit med om ett sådant här skifte inom elområdet, inte heller har vi sett en sådan här snabb teknikutveckling förut. Det påverkar branschen mycket och den förändras snabbt. Och i den här snabba förändringen spelar ELFACK en viktig roll. När man ska applicera ny teknik måste man förstå hur den fungerar och vad den levererar för värde. På ELFACK får man inte bara chansen att hitta leverantörer utan även lära sig den nya tekniken på djupet och utveckla sin egen kunskap kring hur den installeras eller används på bästa sätt. För att sedan ta med sig det och skapa mervärde för sina kunder.

Som Tomas nämner innebär omställningen snabba förändringar i utvecklingen och på marknaden. I skenet av det uppstår nya krav på elbranschen.

– När marknaden formligen exploderar för till exempel solceller, eldrivna fordon och ny laddinfrastruktur byggs ställs även nya krav på elnät och elinstallation. Då är det viktigt att fundera på vad de här förändringarna på marknaden betyder för dig och din verksamhet? Vad måste du kunna? Vad behöver du köpa för utrustning, eller vad behöver du sälja för utrustning till dina kunder? Man måste lära sig mer om det som kunderna efterfrågar helt enkelt. Och även elnäts- och energiföretag måste förstå hur tekniken påverkar dem och vad de behöver göra för att ta emot förnybar energi och kunna tillgodose behoven på marknaden. Även smarta belysningssystem, batteritillämpningar och bränsleceller är andra framkantsområden som växer i betydelse i elsystemet.

“ELFACK blir en mötesplats för alla som ligger i framkant i samhällsomställningen”

För att nå målet om nollutsläpp 2040 genomgår samhället en stor elektrifiering och i takt med det blir elbranschen allt viktigare.

– ELFACK blir en unik mötesplats som kraftsamlar hela elbranschen och dess kunder att ligga i framkant i den här samhällsomställningen som klimatfrågan medför. Det handlar inte längre bara om att förstå vilka lösningar som finns på marknaden utan vad framtiden kommer att kräva av oss. ELFACK blir ett sätt att lära sig det nya som samhället och kunderna efterfrågar. Här finns den nya tekniken, och diskussionerna kring den, som gör att hela elsystemet kommer att byggas om och växa i betydelse, avslutar Tomas Wall.

På ELFACK den 9-12 maj 2023 står den nya tekniken och kompetensutvecklingen i centrum och skapar ett relevant forum för alla aktörer i organisationen – från tekniker till beslutsfattare. Allt om utställare, innehåll och aktiviteter finns att läsa mer om på elfack.com.