En ljus era för solenergin

Solenergi är just nu både populär och enormt viktig för den pågående energiomställningen. Kostnadseffektiv och fossilfri energiproduktion är mycket efterfrågad, och egenförsörjning och därmed energilagring står i centrum för det intresset. EWS är en solcellsgrossist med mer än 37 års erfarenhet inom solcellsbranchen som 2023 ställer ut på Elfack för att sätta digitala verktyg för planering, projektering och kommunikation med kunden på agendan.

Kai Lippert, VD för solcellsgrossisten EWS GmbH & Co. KG  (Foto: EWS)

Just nu ser vi en elbransch som efterfrågar smarta verktyg. Delvis för att underlätta eller effektivisera arbetet för sina yrkesverksamma och delvis för att garantera planeringssäkerheten vid nya installationer. Billiga och utsläppsfria energilösningar måste så snabbt som möjligt ta över de fossila kraftverkens roll.

– Hela installationsbranschen upplever för närvarande en boom. Den klimatneutrala elproduktionen och dess ökade användning inom värmeproduktion och mobilitet har kommit in i samhället som en möjlighet till en fossilfri energiförsörjning. När det gäller solkraft har Sverige ännu inte tagit ledningen, men här finns en enorm outnyttjad potential. Utvecklingen av elpriserna har lett till en extrem ökning i efterfrågan på alternativa energikällor, vilket gjort att installationsföretagen nått sina gränser. Därför ser vi på EWS mycket fram emot att presentera nya lösningar på Elfack, säger Kai Lippert, grundare och vd på EWS.

Fokus på lösning för gemensamma utmaningar

På grund av den världsomspännande solenergiboomen och den globala försörjningsbristen råder det brist på vissa solelskomponenter. Dessutom saknas det på många håll kvalificerad personal för planering och installation. Långa köer och den osäkra leveranssituationen gör det svårt att hantera beställningar.

– Eftersom den fossilfria och kostnadseffektiva energiproduktionen är så efterfrågad har vi sett en mer konsultintensiv bransch växa fram. Och man måste ständigt hålla sig uppdaterad om den senaste tekniska utvecklingen. Det finns stora behov för de allra senaste produkterna för produktion, konsumtion och lagring av energi – särskilt förnybar energi. Som solcellsgrossist med mer än 37 års praktisk erfarenhet har vi därför utvecklat digitala verktyg som gör det möjligt för solcellsproffs och de som vill bli det att bemästra alla utmaningar på ett säkert sätt utan stora insatser.

EWS underlättar för sina partnerföretag inte bara genom stor lagerhållning utan också med smarta online-verktyg för att de ska kunna snabbare planera och installera sina solcellsprojekt hos sina kunder.

EWS på Elfack 2023

Det är tredje gången EWS deltar på Elfack som 2023 gör större plats för solcellsindustrin.

– Vi är glada över att mässan nu tar hänsyn till den stora efterfrågan på solcellsanläggningar i Sverige. Elfack är en mycket viktig mässa för oss och våra partner och kunder, elinstallationsföretagen och solcellsexperter. I den rådande energikrisen är förväntningarna på branschen mycket höga, även i Sverige. Att säkra energiförsörjningen, bland annat genom ökad produktion av solkraft, är en viktig förutsättning för att avvärja både en klimatkris i världen och en försörjningskris i Europa. Det är här som elinstallationsföretagen inom solenergisektorn spelar en avgörande roll. På Elfack kommer vi, för elinstallatörer, att presentera kreativa, smarta verktyg som solcellsinstallatörer över hela Europa redan nyttjar för att förenkla sitt arbete och stärka sin ställning gentemot konkurrenterna, avslutar Kai.

Läs mer om Elfack 2023 »   Läs mer om EWS »