ELFACK 2023 riktar strålkastarna på energibranschens framtid

För att stötta elektrifieringen av samhället är en förstärkning av elnäten helt nödvändigt. Men samtidigt som planer på stora utbyggnader görs har branschen ett skriande behov av ny kompetens. Peter Silverhjärta på EBR är en av de som dagligen arbetar med de frågor och utmaningar branschen präglas av. “Elfack är en viktig mötesplats där vi kan samverka kring vad som händer i och runtomkring branschen”.

Elnätsbranschen, såväl som energibranschen i stort, förändras. När samhället elektrifieras skapas utmaningar som påverkar stora delar av industrin men också intressenter.

Peter Silverhjärta är sakkunnig på EBR (ElnätsBranschens Riktlinjer). EBR är en branschpraxis som borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av elnäten i Sverige. I princip samtliga elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

– Just nu pratas det om att man behöver reinvestera i elnäten under de kommande åren, men samtidigt råder det brist på personal och i dessa utmaningar finns även kraven på att bygga näten kostnadseffektivt. Dessutom befinner vi oss i ett läge efter en pandemi som påverkat våra möjligheter, säger Peter.

I de utmaningar elnätsbranschen står inför sker även ett arbete som handlar om att stärka hållbarheten och ställa om.

– Det är intressant med all ny teknik och de nya innovationer som presenteras. Just nu tittas det exempelvis en hel del på alternativa material. Tidigare har trästolpar impregnerats på ett sätt som man successivt nu vill undvika då impregneringen har en miljöpåverkan.

Elfack attraherar viktig kompetens

För att hantera branschens stora frågor krävs det att företag och aktörer håller sig uppdaterade på senaste nytt. Men något, som kanske är viktigare än tidigare, är samverkan och gemensamma krafttag.

– Elfack är en viktig mötesplats där branschen samlas och uppdateras på vad som händer både inom branschen och runtomkring. Elfack har alltid behandlat allt från station till distribution. För Elfack 2023 är det viktigt att vi pratar om framtiden och alternativa lösningar.

Kompetensbristen inom elnätsbranschen är inte unik. Energiomställningen gör att flera industrier är i stort behov av ny kunskap och fler medarbetare.

– När det kommer till den kompetensutmaning som finns spelar Elfack en betydelsefull roll. Skolor skickar studenter för att besöka mässan vilket skapar ett ypperligt tillfälle för studenter att se vilka möjligheter som finns.

Elektrifieringen kräver samverkan

På Elfack 2023 kommer frågor inom elnät att aktualiseras. Den enorma elektrifiering som samhället genomgår ställer stora krav på branschen, men genom en mötesplats som Elfack samlas nödvändig kompetens på ett och samma ställe vilket öppnar upp för hantering av utmaningar liksom för diskussion och samarbete.

– Jag hoppas att man lämnar Elfack med några aha-upplevelser. Min förhoppning är att företag och besökare tar med sig värdefull kunskap i en tid som kräver det, avslutar Peter.

Läs mer om Elfack 2023 »