Hide-a-lite: ”Vi kommer att se en förändrad belysningsbransch på ELFACK 2023”

Belysningsbranschen förändras just nu i snabb takt inom alla segment. ”Det finns så mycket som påverkar hur vi ser på belysning idag, allt ifrån vilken inverkan den har på oss och vår hälsa, till hur vi energieffektiviserar på bästa sätt”, säger Martina Ek, marknadschef på Elektro Elco. Martina och hennes kollegor marknadsför varumärket Hide-a-lite. De är med på Elfack 2023 som utställare och ser fram emot att möta en förändrad bransch med behov av nya lösningar och ny kunskap.

– Vi, som många andra, står inför flera utmaningar när det gäller det snabba tempot i utvecklingen. Det är ju inte unikt för oss, hela energibranschen genomgår en stor omställning. Förut kunde man göra en affärsplan som sträckte sig över en tioårsperiod, nu kan man knappt lägga en på tre år. Men trots att det är en utmaning är det en otrolig trigger, och det händer mycket i branschen när vi alla tänker nytt. Det som behövs nu är ny kunskap om hur vi implementerar den teknik som finns på bästa sätt, säger Martina.

Energieffektivitet centralt i alla led

Hide-a-lite har alltid arbetat nära slutkunden som historiskt sett varit belysning till privata miljöer. Idag jobbar de dock till stor del även med belysning till offentliga miljöer – något som gett perspektiv och nya förhållningssätt till belysningsprojektering och armaturer.

– Det har varit intressant att se behoven. Kunskapen kring armatur och belysning förändras mycket. Tidigare har energieffektivisering varit något viktigt för större anläggningar som en industri eller en stor fastighetsägare. De har frågat sig hur man kan spara energi på olika sätt. Nu är det även viktigt för privatpersoner att titta på sin hembelysning ur liknande perspektiv. Bara för tre år sedan var det inte många som reflekterade över om det var en halogenspot eller LED-lampa som satt installerad i taket. Det skapar en intressant marknad där alla slutkunder har lika stort kunskapsbehov som installatören kring vilka lösningar som finns att tillgå.

Energieffektivitet är idag viktigt för alla – från privatpersoner till stora fastighetsägare och samhället i stort.

– Med vårt varumärke Hide-a-lite, där vi skapar effektiva belysningslösingar, har vi gått från att jobba nära det privata till det offentliga. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda kunskap för att kunna göra bättre val inom alla led och i de här olika segmenten. Energieffektivitet är centralt, och det finns ett behov av att arbeta med lika bra produkter inom det offentliga som det privata.

För att kunna möta de nya och stora behoven man nu ser inom el- och belysningsbranschen behövs en gemensam arena där relevant kunskap kring ny teknik och effektiva lösningar kan delas.

– Elfack är en jätteviktig mötesplats för oss. Dels för att kunna möta installatörer och grossister, men också för att vi som bransch gemensamt ska nå ut till en stor bredd. Vi vill finnas där för att guida kring bättre och hållbara val. Jag ser mycket fram emot de spännande möten som kommer att ske där, och att vi ser det som en gemensam uppgift att dela den kunskap vi har för att skapa ett mer energieffektivt samhälle. Det kommer att vara en värdefull plats för alla som jobbar med el och belysning att besöka, avslutar Martina.

Läs mer om Elfack »