Granitor satsar på kompetensförsörjning genom Startskottet

Behovet att hitta rätt personal är en av el- och energibranschens absolut viktigaste frågor. Enligt uppgift kommer det att saknas närmare 30 000 elektriker de närmaste åren och samtidigt pågår en elektrifiering i samhället som ställer nya utmaningar för samhälle och industrier.

Granitor Electro verkar som el- och teknikföretag med stark förankring i Skandinavien. Verksamheten fokus på att utveckla entreprenad- och servicetjänster inom bygg, fastighet och industri. För att bidra till återväxten inom branschen och även sörja för egna behov drar företaget igång det man kallar för Startskottet – ett lärlingsprogram för nyutexaminerade studenter från el- och energiprogrammet på gymnasiet. Vi kontaktade Pia Muhli, HR avdelningen på Granitor Electro för att få veta mer om projektet.

Berätta Pia, vad är Startskottet och hur kom idén upp?

Startskottet är ett introduktionsprogram för lärlingar som börjar på Granitor Electro. Vi samlar lärlingar i ett gemensamt forum för att se till att de får en riktigt bra start i sitt yrkesliv. Programmet omfattar digitala träffar på Teams, gemensam kommunikationsyta för att få kontakt med andra lärlingar och återkommande quiz med olika teman. Runtom i Sverige satsar vi också på våra mentorer för lärlingar genom utbildning i handledning och nätverkande i teams-träffar. På detta sätt vill vi se till att lärlingar får ett riktigt varmt välkomnande, med möjlighet att reflektera över sin lärlingstid och testa sina kunskaper både på arbetsplatsen och genom quiz.

Under Granitor Electros tillväxtresa har antalet lärlingar stadigt ökat för varje år, vilket är väldigt positivt för att kunna möta de kompetensbehov vi har. I år har vi välkomnat 100 lärlingar till Startskottet. Genom Startskottet vill vi att lärlingar ska få ta del av de framtidsmöjligheterna som är många inom el- och teknikbranschen. Lärlingars utveckling är vår gemensamma framtid och vi vill genom Startskottet sätta fokus på detta.

Vad har ni för ambitioner med satsningen och vilket resultat vill ni se inom fem år?

Vi vill att Granitor Electro ska vara lärlingars förstahandsval på el- och energiprogrammen. Vi behöver både bli fler och samtidigt förvalta ett kontinuerligt lärande för den snabba utveckling som sker inom elteknik.

Startskottet är en del av en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi för att ha rätt kompetens på rätt plats, där vi är angelägna om att lärlingar känner sig tidigt trygga och motiverade. I utvecklingen mot ett mer hållbart och energieffektivt samhälle så är rätt kompetens avgörande och hos oss börjar den resan på Startskottet.

Granitor medverkar som utställare på Elfack och hittas i monter B05:41. Mer information om Elfack och samtliga utställare finns på elfack.com.