Solenergi - pusselbit när samhället elektrifieras

Att stora delar av samhället är mitt uppe i en elektrifiering har nog undgått få. Industri, transport och övriga samhällssegment ställer om för att nå hållbarhetsmål. Men elektrifieringen har även sina utmaningar. När elförbrukningen ökar ställs stora krav på våra elnät. “Stödtjänster till elnätet är en förutsättning framåt” säger Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare på Svensk Solenergi.

Just nu pratas det mycket om stödtjänster som ska stötta och stabilisera våra elsystem. Stödtjänster behövs för att el från producenter till konsumenter ska kunna överföras driftsäkert.

Svensk Solenergi är en branschförening med 280 medlemmar varav samtliga har verksamheter eller intresse av solenergi eller solkraft. Svensk Solenergi arbetar med uppdraget att verka för mer solenergi i Sverige, och det gör de genom att bland annat bilda opinion och genom olika insatser höja kvaliteten i branschen.

– Vår vision är att 15 procent av producerat el och värme ska komma från solenergi. Det skulle täcka upp stora behov i flera nätområden och dessutom väntas elanvändningen under kommande år, öka avsevärt. Att producera energi på fler ställen i landet är också en säkerhetsfråga utifrån leveranssäkerhet. Desto mer energi vi producerar inom Sverige, ju mer säker eltillgång har vi.

“Vi behöver en mer decentraliserad produktion”

Sveriges elnät behöver förbli i balans. Under vissa tider på dygnet är användningen högre medan efterfrågan, under andra tider, är mindre. Under året har höga elpriser förekommit under dagtid när behovet är som störst och då producerar solkraften som bäst.

– Stödtjänster är het fråga just nu. Det innefattar nedreglering, frekvensstöd och peak shaving och vi pratar såklart därför mycket om lagring. Vi måste börja se alla delar av elnätet mer som ett system och genom det systemet jämna ut produktion och konsumtion, säger Ludvig och fortsätter:

– Stödtjänster som solkraft och energilagring i exempelvis batterier kommer vara en förutsättning längre fram. Det finns fördelar med en mer decentraliserad produktion och en högre grad av kontroll. Det har potential att bli ett mer tillförlitligt system, resilient mot störningar.

Solenergibranschen, och efterfrågan på solenergi, växer så det knakar. Allt fler vill kunna producera förnybar el samtidigt som höga elpriser skapat en vilja att kunna producera själv.

– Målgruppen för solenergi är alla som använder el. Vi verkar för att utbyggnaden av förnybar energi ska gynna alla i samhället. Dels de stora projektutvecklarna och fastighetsägarna men också de med privata bostäder. Sedan har inte alla ett eget tak, men det finns en stor vinning i att kunna investera i, eller ta del av, solenergi på ett sätt som kommer även dem till nytta. Vi vill se energigemenskaper implementerade i Sverige i någon form, så att alla kan dra nytta av utbyggnaden.

Ett energisystem – flera tekniker

Att solenergi och lagring kommer att få en allt större del av Sveriges energisystem råder det inga tveksamheter kring. Solenergi är en naturlig del av den omställning som pågår och kommer att verka som en viktig teknik i elektrifieringen. Men, att det finns utmaningar i utvecklingen är också ett faktum.

– En fråga som vi diskuterar mycket är materialtillgång. Det vill säga att själva råvarorna finns i tillräcklig mängd och att de utvinns på ett hållbart sätt avseende både miljö och mänskliga rättigheter. Det är aktuellt både för lagringen men även för själva solpanelerna. Det är väldigt positivt för Sverige om vi skulle kunna bryta vissa av dessa metaller själva och kanske till och med bli ett exportland för de mineralerna.

– Den stora utmaningen blir att ha ett energisystem som grundar sig i många olika tekniker. Solkraft kan byggas ut snabbt och ge stor total effektproduktion under ett år. Men vi är bara en del av pusslet. Även vindkraft kommer ge stora tillskott till elmixen inom närtid. Vi kommer framåt behöva all kraft vi kan få i och med den väntade dubbleringen av elanvändningen inom en ganska snar framtid.

På Elfack intar branschföreningen Svensk Solenergi scenen för att berättar mer om hur vi kan nyttja batterier för lagring av egenproducerad el, samt bidra med stödtjänster till elnätet.

– Jag hoppas att de som lyssnar blir bättre inköpare av solenergisystem genom att bland annat välja ett medlemsföretag i Svensk Solenergi. De har skrivit under vår uppförandekod, välj gärna ett som har certifierade solcellsmontörer, avslutar Ludvig.

Här kan du läsa mer om Elfack