SEK Svensk Elstandard: Elbilsladdningens största risker

I Sverige ökar antalet rena elfordon snabbt samtidigt som vi har problem med att få strömmen att räcka till. Enligt Ingvar Eriksson, teknisk expert på SEK Svensk Elstandard, behöver vi få styrning på våra laddstationer och inse vikten av att ladda säkert.

– Den absolut största risken när det kommer till elfordonsladdning handlar om när man försöker ladda sina elfordon via vanliga vägguttag. Farorna är kopplade till den höga strömmen som pågår under en lång tid. Det är där det kan gå fel, säger Ingvar.

SEK Svensk Elstandard är en ideell förening som ansvarar för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Idag består föreningen av cirka 100 tekniska kommittéer som bemannas av omkring 800 experter. Det är de som gör det faktiska standardiseringsarbetet inom allt från elinstallation och nanoteknologi till ljusarmaturer. Ingvar som är teknisk expert är också ansvarig för standardiseringsgrupperna som jobbar med ljusarmaturer, elinstallationsmaterial samt maskinsäkerhet.

– Av alla de frågor som kommer in till oss på SEK Svensk Elstandard handlar mer än hälften om elinstallationsområdet. Där ingår även elinstallationer för laddning av elfordon, säger Ingvar och fortsätter:

– Baserat på de frågor vi får in så har branschen ännu inte helt koll på reglerna för elinstallationer för elfordonsladdning. Och vi kan se att vi än så länge inte har nått toppen av hur många rena elfordon vi har i Sverige. Med mängden fordon kommer sannolikt även fler att ladda från vanliga uttag, till exempel i sommarstugan. Även om de allra flesta laddar från laddstationer, säger Ingvar.

Vilka risker kommer med elbilsladdning?

När en elbil laddar krävs det väldigt hög ström under lång tid. Om man då använder ett vanligt vägguttag eller elinstallation som inte är gjord för laddning av elfordon tillkommer en hel del risker. Våra vanliga vägguttag är helt enkelt inte gjorda för den sortens belastning under längre perioder.

– Den största faran handlar om elinstallationen bakom våra vägguttag där det kan finnas skarvar och kopplingar från exempelvis vägguttag till vägguttag. På alla de ställen där det skarvas uppstår en extra risk för varmgång. Har man inte koll på sin elinstallation så kan skarvarna i exempelvis en dosa inne i huset bli så pass varm att det börjar brinna, säger Ingvar.

SEK Svensk Elstandard betonar risken med att ladda från sitt vanliga vägguttag och rekommenderar att alla elbilsägare laddar sin bil via en riktig laddstation. Ingvar menar också att att en laddbox på sladd som man kopplar in i ett vanligt vägguttag bara ska ses som en absolut nödlösning.

– Om man exempelvis kommer hem till en släkting som bara har vanliga vägguttag och man inser att man måste ladda sin elbil bör man verkligen tänka på att inte ladda med högre ström än vad man behöver. Du kanske inte ens behöver ladda fullt. Det är bättre att ladda säkert. Med lägre ström och inte mer än vad du absolut behöver.

Ett behov av styrning för laddstationer

En av de stora utmaningarna för elkraftbranschen är bristen på kapacitet i elnätet. Samtidigt menar Energimyndigheten att Sverige kan komma att behöva dubbelt så mycket el om bara tio år. Trots att nyproducerade elbilar får allt längre räckvidd gör det ökade antalet elfordon det svårt att få strömmen att räcka till.

– Ju fler parkeringsplatser med laddstationer vi har desto mer av tillgänglig effekt kommer vi att använda. Det är redan ett problem för många elleverantörer att de inte kan leverera så mycket el som vi användare vill ha. Det är en utmaning för hela omställningen vi är inne i nu, säger Ingvar och fortsätter:

– En av utmaningarna handlar också om att fler bostadsrättsföreningar och liknande ska få möjlighet att sätta upp laddstationer och samtidigt få någon form av styrning på dem, så att man kan använda sig av den tillgängliga effekten från elnätet. Då blir man inte garanterad maximal laddström hela tiden men man kan i alla fall ladda sin bil på hemmaplan.

En annan utmaning, förutom elsäkerhet eller elfordonsladdning, är elkraftsbranschens brist på arbetskraft. Ingvar säger att det gäller många fler länder än bara Sverige och beskriver det som en stoppkloss.

– För att ta itu med dessa utmaningar behöver vi också folk som faktiskt bygger våra elnät.

På Elfack 2023 kommer bland annat Ingvar Eriksson från SEK Svensk Elstandard att belysa regler, rekommendationer och vanliga frågor om elbilsladdning i en workshop tillsammans med Mikael Carlson från Elsäkerhetsverket. På Elfack samlas el- och belysningsbranschen i Sverige för att utbyta kunskap och möta gemensamma utmaningar. Läs mer om Elfack 2023 här.