Elbilar kan bli energilager

Det nya samverkansprojektet Public EV Power Pilots, eller PEPP som det också heter undersöker möjligheten att använda elbilar som energilager. Det projektet konkret vill titta på är om det är möjligt att låna energi från parkerade fordon med en överkapacitet som inte används.

PEPP som projekt föddes ur en nyfikenhet kring elektriska bilar och den stora mängden energi som finns i batterierna när de står still. Med tester i ett parkeringsgarage samt genom en bilpoolstjänst på just stillastående bilar önskar man kunna testa teorin om att använda elbilarna för att lagra energi.

– På så sätt kan man bidra till det lokala elnätet medan bilarna inte används, säger Lars Bern, projektledare på Lindholmen Science Park som är en av aktörerna bakom PEPP.

Två tester i liten skala

Två olika tester kommer att genomföras för att undersöka möjligheterna kring energilagringen. I det ena testet kommer man använda sig av ett parkeringsgarage i närheten av Lindholmen, med sex parkerade bilar. I det andra testet är också tanken att låna energi från lika många bilar men att då utgå från Volvo On Demands bilpoolstjänst.

– Testerna utförs alltså inom två olika kontexter vilket jag tror att vi kommer lära oss mycket av. Lindholmen Science Park har verkligen gjort ett bra jobb med att tillsammans med oss sy ihop de olika delarna och vi är nu i starten av att börja bygga upp de faktiska testplatserna. Det ska bli väldigt spännande, säger Charlotta Ahlberg, huvudkontakt från Volvo Cars, en av aktörerna inom PEPP.

Man använder samma lösning i grunden. En av de största skillnaderna mellan de två testerna handlar om att bilar som står i parkeringsgarage står stilla längre än bilar som används inom bilpooltjänsten. Att utföra två olika tester med olika typer av användarfall gör det möjligt att studera effekten av studien inom olika användningsområden.

Testerna kommer att pågå under två års tid. I slutet av 2024 ska projektet ha landat i nästa steg och efter 2025 väntar studier i ännu större skala.

– Det är en liten volym med sex bilar i vardera case. Mycket fokus ligger alltså på de tekniska bitarna och vilka regelverk som gäller. Men potentialen är att komma upp i hundratals eller tusentals bilar, säger Lars.

– Man måste först testa allt i liten skala för att kunna förstå den stora skalan, tillägger Robert Eriksson, teknisk expert på Volvo Cars, och fortsätter:

– Det är systemeffekten vi är ute efter och den summerade nyttan. Det finns väldigt många perspektiv och de är viktiga att titta på i en tidig fas.

Bilar som både kan konsumera och producera energi

PEPP-projektet beskrivs som en kraftsamling, inte bara av akademisk forskning utan också av industriella och kommunala aktörer. Robert menar att projektets fokus aktualiseras av energifrågan som diskuteras just nu – att vi har en tydlig uppåtgående kurva av elfordon.

– Det är en utmaning att förstå hur vårt samhälle ska försörja sig med el inom transport, industri och för hemmabruk. Helheten pekar på kraftiga behov av höjda förmågor. Som de flesta känner till har vi även ett problem med höga elpriser just nu. Vi måste därför också bidra för det ökade behovet, säger Robert.

Delvis handlar testerna om det tekniska, hur laddstolparna ska fungera och vilka säkerhetsföreskrifter som behöver finnas på plats. Främst handlar det om att göra användartester för att få tillgång till information så uppskalning kan ske därefter. Ett annat fokus är också vad användaren har för motivation för att dela med sig av sin energi.

– Alla som är med och bidrar får ta del av resultaten. Det är viktigt att man gör detta i ett samarbete med så många som möjligt. Att vi skapar nytta tillsammans, säger Charlotta.

– Vi har arbetat mycket med restauranger som vill ha laddningsstationer för deras kunder som kommer och äter hos dem. Ett möjligt resultat av vår studie skulle kunna vara att fastighetsägare kan använda gratis e-parkering för personer med elbilar, säger Lars.

Redan nu installeras det en stor mängd solpaneler och framåt kommer vi även se växelriktare och batteriladdare som kommer att hjälpa till med att stabilisera elsystemen på samma sätt. Genom PEPP-projektet studerar man bilarnas förmåga att både kunna konsumera och producera energi.

– Vi gör det här för att vi ser det som en viktig pusselbit i det framtida energisystemet. Batterier i elbilar som idag enbart används för hållbar framdrift, kan potentiellt bidra till något större, säger Charlotta.

Projektet finansieras av Energimyndighetens FFI-program, tillsammans med Vinnova, som bidrar till forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet genom att stötta innovationsprojekt. Det är Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Volvo Cars, Volvo On Demand, Chalmers Tekniska Högskola, RISE Research institutes of Sweden, CTEK Sweden, Easypark, Göteborg stads Parkering, Mölndals Parkering, Göteborg Energi, Mölndal Energi, Business Region Göteborg och Mölndala Fastighet som ligger bakom samverkansprojektet PEPP.

Den 9 maj på Elfack 2023 kommer representanter från projektet stå på scen och berätta mer om PEPP. På Elfack samlas el- och belysningsbranschen i Sverige för att utbyta kunskap och möta gemensamma utmaningar. Läs mer om Elfack 2023 här.