Utmaning: 20 miljoner armaturer förväntas bytas inom 5 år

Energieffektiviseringen ställer höga krav på elindustrin inom EU. Bara i Sverige förväntas upp till 20 miljoner armaturer ersättas med effektivare LED-alternativ inom de närmaste fem åren. Håkan Pettersson är försäljningschef inom teknisk belysning på Rexel och konstaterar att: “Det är en jättestor omställning som kräver att vi agerar snabbt”.

Att elbranschen står inför en stor omställning har ingen gått miste om. Samtidigt som digitalisering och automatisering av verksamheter och industrier pågår förväntas tidigare använda lösningar fasas ut. Rexel är specialister inom professionell distribution av tjänster och produkter för elbranschen och arbetar bland annat aktivt med omställningen från äldre lysrör till mer energieffektiva LED-alternativ.

– Vi bidrar med lokal kompetens och utbildning kopplat till energiomställningen. Ur ett miljöperspektiv handlar det om att reducera produkter innehållande kvicksilver och att äldre ljuskällor inte är tillräckligt effektiva. Vi bistår även med teknisk inventering av verksamheter i samband med omställningsprocesser. För oss är det viktigt att våra kunder tar rätt beslut som i slutändan gynnar alla parter, berättar Håkan.

En omställning för ekonomisk och klimatmässig hållbarhet

Att ersätta äldre belysning med mer effektiva LED-alternativ möjliggör en mer kostnadseffektiv, hållbar och ljuskvalitetsmässigt bättre verksamhet. Det optimerar även energiförbrukningen och frigör energi till andra tjänster och produkter som har behov av fossilfri energi.

I februari 2023 fasades kompaktlysrören ut och från och med augusti i år kommer även utfasning av T5 och T8-lysrör påbörjas. Omställningen förväntas reducera energiförbrukningen enormt.

– Idag ligger Sveriges totala elanvändning på 140 TWh per år. Omställningen till LED-alternativ förväntas spara upp till 5,5 TWh årligen i Sverige och det är väldigt mycket. Att investera och byta ut gammal belysning frigör enorma mängder energi och möjliggör till exempel behovet för 2 miljoner elbilar. En annan jämförelse är att det motsvarar ungefär vad en kärnkraftsreaktorer producerar under ett år, säger Håkan.

Belysningsinventering underlättar för framtiden

Eftersom det är många fler länder än Sverige som genomgår samma typ av omställning ökar risken för både brist på tillräckligt många LED-alternativ och rätt kompetens.

– Vi är inte det enda landet i EU som omfattas av förbudet av import och tillverkning av de här lysrören. Efterfrågan på LED-alternativ accelererar så det är en fråga om först till kvarn. Behovet av rätt kompetens hos installatörerna är också viktigt att ta hänsyn till. Vi måste tänka långsiktigt och aktivt arbeta med kompetensförsörjning, säger Håkan.

För att nå en så lyckad effekt som möjligt i omställningsarbetet tror Håkan att en av de viktigaste nycklarna är belysningsinventering. Här finns möjlighet att i förebyggande syfte dokumentera vilken typ av belysning som finns i nuläget, hur länge den kommer att fungera och när det är dags att ersätta den med LED.

– För att genomföra den här omställningen är det viktigt att vi gör allt i en prioriterad ordning. Vi måste göra en riskanalys och eventuell åtgärdsplan kopplat till de äldre ljuskällorna. Det är bra om vi kan låta de lampor som är i bruk brinna ut, men då måste rätt reservdelar också finnas tillgängliga under tiden. Annars finns ju behovet av ersättning till LED i ett ännu tidigare skede. Behoven kan variera avsevärt, vissa verksamheter kan ersätta sin belysning med LED rakt av, medan andra måste göra mer långsiktiga investeringar i helt nya belysningssystem och armaturer, säger han.

Rådgivande inspiratörer på Elfack

Under Elfack kommer Rexel visa olika exempel på hur energiomställningen påverkar oss och vikten av långsiktigt planerande i sin monter på plan 2.

– Vi kommer att prata om vad en långsiktig investering ger för resultat. Vi kommer att ha två konkreta exempel som båda lyfter hur energiomställningen genererar en energieffektivare verksamhet. Utöver det vill vi agera rådgivande för våra kunder när de påbörjar genomförandet av utfasningsprocessen. Det är viktigt att synliggöra vilka utmaningar och möjligheter vi står inför, och det hoppas vi göra i våra samtal och montrar, avslutar Håkan.

Läs mer om Elfack här »