SolarEdge: Solenergi är en självklar del av Elfack

För första gången ställer energiteknikföretaget SolarEdge ut på Elfack.
– Först tänkte vi bara ställa ut på solelsmässor, men med tanke på både vår och branschens utveckling blev svaret att vi självklart skulle vara här, för att lära av varandra, säger Sverigechef Daniel Sjödin.

De gör inga egna solceller, men i princip allting annat som har med solelsproduktion går att hitta i SolarEdges sortiment: energilagring, växelriktare och tjänster för elnätet är bara några av produkterna som visas upp.

– Vi har vårt ursprung inom solenergin, och nuförtiden är vårt fokus att se till att optimera produktionen och samtidigt ta hand om energin som produceras på bästa sätt, säger Daniel Sjödin.

Specialistmässor räcker inte för dagens solel

Det är första gången SolarEdge är med som utställare på Elfack, och på frågan om vad det var som lockade med Elfack förklarar Daniel Sjödin att det från början egentligen inte var självklart för dem att ställa ut på en såpass bred mässa.

– Vi funderade först på om vi inte snarare skulle ställa ut på solelsmässor, men kom fram till att det inte räckte.

Anledningarna är flera. För det första själva företagets utveckling, för även om SolarEdge började inom solenergi har man med åren utvecklat fler och fler produkter och breddat sitt sortiment in i andra delar av energisektorn.

– Det gör att det idag ändå är självklart för oss att vara på plats som en mässa som Elfack. Vi behöver möta kunder och samarbetspartners inom alla de segment som vi är verksamma, och det gör vi inte om vi bara är på solenergimässor.

Mogen marknad kräver kunskapsutbyte

Den andra, och kanske ännu viktigare anledningen, är själva solenergibranschens utveckling. Om den för fem år sedan kunde sägas vara en angelägenhet för early adopters och andra specialintresserade är det idag helt tvärtom.

– Idag är det helt klart en massmarknad. Energipriserna, elektrifieringen och den gröna omställningen har gjort att solel är en angelägenhet för de många kunderna, och ska vi som bransch kunna möta den här kundgruppen måste vi utvecklas gemensamt.

Han drar en lång rad exempel: projektörerna måste ha koll på utbud och hur produkterna samverkar, installatörerna måste ha kunskap om tekniken bakom, och de själva som leverantörer måste ha kunskap om vad det är marknaden faktiskt efterfrågar idag.

– Framför allt måste vi alla inse att vi är en del av en helhet som måste kunna samarbeta, och vi måste ha helt andra användargränssnitt. Det är inte bara teknikintresserade ingenjörer som köper solceller längre, utan det gör alla, och då måste våra produkter kunna förstås och användas av alla våra kunder.

Rätt teknik gör förnybar energi till möjlighet för elnätet

För att möta det här nya behovet har de själva tagit fram produkten SolarEdge Home som de visar på Elfack.

– SolarEdge Home hjälper kunden att optimera både produktionen och användningen av energi i hemmet.

De är också på mässan för att träffa andra aktörer och visa hur mycket som händer inom solenergi-området.

– Det finns, tyvärr, en del som fortfarande ser förnybar energi som ett problem som ”ställer till det” i elnätet. Men vi menar att det finns så många möjligheter med den förnybara energi bara man applicerar den teknik som finns på rätt sätt.

För att nå dit menar Daniel Sjödin att det krävs tre saker: utbildning, mer utbildning, och ännu mer utbildning.

– Vi måste lära fler i branschen vilken teknik som finns och hur den kan kombineras för att ta tillvara de möjligheter den förnybara energin ger redan idag.