Update växlar upp och blir en del av Elfack 2025

Update by Elfack har fokus på branschens snabbast växande teknikområden. Utvecklingen inom dessa områden har stor påverkan på hela elbranschen och därför går nu Update från att ha varit ett separat arrangemang under 2024 till att istället bli en konferens som arrangeras 7-8 maj parallellt med Elfack 2025. Syftet är att stimulera och skynda på omställningen mot satta hållbarhetsmål.

Det är väl känt att el- och energibranschen fungerar som en möjliggörare och katalysator för omställningen genom att exempelvis integrera förnybara energikällor, främja energieffektivitet och erbjuda teknik som driver på en grönare ekonomi. Som ett resultat går utvecklingen väldigt snabbt. Innovationskraften öppnar upp för nya affärsmodeller och verksamheter som kompletterar såväl branschen som Elfack, norra Europas ledande fackmässa och konferens inom området.

För att klara övergången krävs både mod att testa nytt och en ökad samverkan mellan olika aktörer. Här spelar Elfack och Update by Elfack en nyckelroll genom att föra samman människor från näringslivet, politiken, myndigheter och akademi till branschöverskridande möten. Inte minst kompetensutveckling och kompetensförsörjning är nyckelfrågor för att nå uppsatta mål. Utifrån rådande konjunkturläge får vi signaler från branschen som begränsar möjligheterna att leverera den mötesplats vi hade planerat 2024, och flyttar därför arrangemanget Update by Elfack till att bli en del av Elfack 2025.

Till Elfack 2025 kommer fler än 20 000 fackbesökare. 400 utställare finns på plats med lösningar inom tio produktområden, däribland elinstallation, smarta elnät, solenergi och solpaneler, e-mobilitet och laddinfrastruktur samt energilagring och batterier. Läs mer om mötesplatsen på elfack.com.