Elsäker – nytt skolmaterial från Elsäkerhetsverket

På Elsäkerhetsverkets hemsida kan man läsa om ett nytt lektionsmaterial om elsäkerhet riktat till mellanstadiet. Materialet handlar om hur el blir till, el inom- och utomhus och att shoppa elsäkert.

– Vi på Elsäkerhetsverket ser barn och unga som en prioriterad målgrupp, det är framtidens husägare, elektriker och företagare. Med energiomställningen ökar antalet elektriska installationer och produkter i vår vardag. Med mer el omkring oss är det bra att unga förhåller sig till el på ett säkert och tryggt sätt, säger Sandra Hjelm, ansvarig kommunikatör vid Elsäkerhetsverket.

En undersökning av Kantar Sifo visar att 60 procent av de tillfrågade lärarna ser ett behov av nytt och mer användarvänligt skolmaterial om elsäkerhet. Hela 90 procent ser det också som viktigt att lära ut om elsäkerhet i grundskolan.

– Det finns ett tydligt behov av ett material som man enkelt kan sätta sig in i, för både lärare och elever. Det ska också vara informativt och följa läroplanen. Vi har gjort ett noggrant förarbete och materialet är fritt för alla att ladda ned utan kostnad, säger Sandra Hjelm.

Elsäkerhetsverket gjorde en förstudie under 2022 som ligger som grund till materialet. Lektionsmaterialet som är riktat till mellanstadiet har tagits fram under 2023. Myndigheten har framtida planer att även ta fram lektionsmaterial till låg- och högstadiet samt gymnasiet.

Mer information finns på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Mer information