Hur smarta är smarta elnät – om hushållen inte är delaktiga?

Cecilia-Katzeff-KTHBranscher och myndigheter fattar policybeslut om smarta elnät för att klara det snabbt ökande energibehovet. Men det finns ett dolt problem: ingen har snackat med slutanvändarna.
– Tar man inte hänsyn till hushållens olikheter får man inte den önskade effekten. Här finns ett glapp, menar Cecilia Katzeff, forskare på KTH.

Alla verkar överens: digitala systemlösningar och AI-automatisering av elnäten ska bidra till att klara de ökade elbehoven och nå hållbarhetsmålen.

Däremot talas det väldigt lite om den mänskliga aspekten, om hur hushållen ska samverka för att den smarta visionen ska gå i uppfyllelse.

En av dem som gör det är KTH-forskaren Cecilia Katzeff på SEED, avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier. På Elfack, i maj 2025, medverkar hon i scenprogrammet och lägger fram nya forskningsrön:

– Vi har just dragit i gång en ny studie och räknar med att ha fått in ett bättre underlag för att dra slutsatser tills dess, säger hon.

Förlitar sig på jätteintresserade

De intervjubaserade studierna belyser vår förändringsbenägenhet.

– Mitt fokus är hushållens roll i smarta elnät: deras vardag, kunskap och värderingar, förklarar Cecilia.

– Energibranschen är ju väldigt tekniskt driven. För att inte köra över hushållen behövs ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv.

Projektet har tittat på policydokument från myndigheter och branscher.

– Där råder en förväntan, en vision om en viss typ av användare av den teknik man erbjuder hemmen. Man utgår från att det finns en person i hushållet som är jätteintresserad av att följa sin energianvändning och av att minska den på ett optimalt sätt via alla de appar som tas fram, kopplade till elnätet.

Glapp mellan vision och verklighet

Inom forskningen talar man om en persona, en “resource man”.

– Han, för det är ofta en man, är väldigt tekniskt intresserad. Han ska ställa upp på efterfrågeflexibilitet och använda el när det är som mest gynnsamt för elnätet. Den här personan finns också i verkligheten, men bara stundtals.

Problemet, menar forskarna, är att det långt ifrån alltid ser ut så i hushållen.

– Vi ser ett tydligt glapp mellan vision och verklighet. Generellt sett är de flesta inte till den grad intresserade, säger Cecilia.

Samtidigt sympatiserar de flesta med hållbarhetsmålen och vill inte använda för mycket el eftersom det kan påverka miljön och klimatet. Det finns också ekonomiska incitament för många att minimera elförbrukningen.

Ambienta displayer kan påverka

Design, inte minst kopplat till explosionen av appar, är en del av forskningen.

– Designen är jätteviktig. Det vi kallar ambienta displayer är särskilt intressanta, berättar Cecilia.

Ett exempel på en sådan display ser ut som en vanlig cirkelrund väggklocka.

– Men i stället för tiden så visar den elanvändningen grafiskt, utan siffror. Då ser man förbrukningen i realtid eller under en viss period, t ex en vecka eller månad. Och kan lätt jämföra med tidigare veckor eller månader.

– På så vis blir den användbar för hela familjen. Det går snabbt upp för alla vilka saker i hemmet som drar mycket el. “Klockan” gör till exempel tydligt utslag när kaffebryggaren slås på och man inser att den inte ska stå på hela förmiddagen.

Energigemenskaper – en framkomlig väg?

Cecilia Katzeffs forskargrupp har just dragit i gång ett spännande projekt, om energigemenskaper. De kan, menar somliga, spela en viktig roll för energiomställningen. Två bostadsområden ingår i studien: Hammarby Sjöstad i Stockholm och Tamarinden i Örebro. Här produceras och lagras elen gemensamt och delas sedan mellan olika fastigheter.

– Vårt fokus är: hur påverkar det hushållen? Får man en bättre känsla för elanvändningen? Hur ser man på dem man delar elen med? Blir det en verklig gemenskap?

Cecilia Katzeff hoppas kunna redovisa resultat från studien på Elfack 2025.

– Mässan ligger perfekt i tid för oss, då hoppas vi kunna säga en hel del om delandet och vad det kan innebära för framtidens energisystem.


Elfack är norra Europas största fackmässa för hela el- och energibranschen. Mer om program och aktiviteter hittas på elfack.com. Fackmässan arrangeras 6 – 9 maj 2025 på Svenska Mässan i Göteborg.