REEL- ett nationellt initiativ för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter

  • onsdag / 10 maj / 2023
  • 10:30-10:55

REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Inom satsningen etablerar de, kör och utvärderar ett 60-tal olika regionala logistikflöden i varierande typer av köruppdrag. REEL samlar transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem. Dessutom medverkar regioner, nationella myndigheter och universitet i detta initiativ. REEL erhåller medfinansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova,  Energimyndigheten och Trafikverket. Projektledare Nikita Zaiko kommer berätta mer om resultat från projektet.

Seminariearrangör: Lindholmen Science Park

Föreläsare
Andreas Josefsson projektledare Lindholmen Science Park AB
Nikita Zaiko projektledare Lindholmen Science Park AB
Tema
E-Mobilitet & Laddinfrastruktur
Lokal
Level 2 Hall F Switch
Språk
Svenska
Spår
Switch