Blue Biopower AB

Blue Biopower AB utvecklar en helhetslösning för robust, småskalig och lokal elproduktion, som är oberoende av det fasta elnätet. Teknologin omfattar hårdvara, mjukvara och råvara. Den inkluderar ett nytt hållbart bränsle bestående av endast väte och syre i kombination (modifierade vattenmolekyler). Tjänsten innebär en decentraliserad småskalig elproduktion, som kan göra fastighetsägare och lantbrukare självförsörjande på el. Lösningen minskar behovet av att lagra energi, genom att varje kund blir en producent som kan leverera överskottsel till det ordinarie elnätet, vid rätt tid och rätt plats. Teknologin ger minimala energiförluster för distribution och stödjer samtidigt användning/utbyggnad av övriga fossilfria energikällor. Den kan producera el även när tillgången på sol- och vindkraft är låg eller obefintlig. Lösningen bidrar starkt till omställningen mot ett fossilfritt Sverige, genom att inga partiklar eller växthusgaser släpps ut från enheterna.

 

💬 FÖRBERED DITT BESÖK – BOKA ETT MÖTE ELLER STÄLL DIN FRÅGA TILL BLUE BIOPOWER AB

Fyll i nedan formulär och skicka din förfrågan direkt till Blue Biopower AB som kommer att återkoppla till dig så snart som möjligt.

 

Switch - kontaktförfrågan Blue Biopower AB