Climate Curtains

Fönsters U-värde (lägre är bättre) är mellan 1,0 – 6,0. Väggars U-värde ligger mellan 0,2 – 0,5. Därför står fönstren för ca 35% av energiförlusterna för uppvärmning i vanliga hus. Många hus och lokaler tomma en stor andel av tiden. Skolor och kontor står tomma 70-80% av tiden, fritidshus månadsvis. Climate Curtains® klimatsmarta rullgardin skapar en ”vägg på rulle” som kan spara ca 20-30% av uppvärmningskostnaderna. Climate Curtains® är testad av RISE i Borås och Chalmers Universitet.

 

💬 FÖRBERED DITT BESÖK – BOKA ETT MÖTE ELLER STÄLL DIN FRÅGA TILL CLIMATE CURTAINS

Fyll i nedan formulär och skicka din förfrågan direkt till Climate Curtains som kommer att återkoppla till dig så snart som möjligt.

 

Switch - kontaktförfrågan Climate Curtains