Novige

Vågkraft har sju gånger större energipotential än all vindkraft monterad till nu. Denna gigantiska marknad bara väntar på att bli exploaterad likt vind och sol tills nu. Det kommer hända. Det finns naturlig skepsis till denna industri, grunnat dålig ekonomi och ett tufft klimat. Vi har vald att utveckla vårat koncept totalt annorlunda genom 800 timmar simulering av tredje-part, som visar helt unika siffror. Nordens bästa möjlighet för att nå 2045 målen, är att låta vårt koncept producera stora mängder blå energi långs Norges kust, och skicka till Sverige.