SurfCleaner

SurfCleaner har en patenterad produkt som samlar in och separerar allt som flyter på vattenytan från det tunnaste oljeskimmer till tjock olja, slam och plastskräp. Tekniken bygger på gravimetrisk separation och i ett steg separeras upp till 100% av det flytande ämnet med en kapacitet på upp till 8 000 liter i timmen. SurfCleanern kan användas i sjöar och vattendrag, hamnar, reningsverk och API bassänger. Befintliga installationer finns på raffinaderier, oljehamnar, kustbevakningen, industrier och reningsverk.

 

💬 FÖRBERED DITT BESÖK – BOKA ETT MÖTE ELLER STÄLL DIN FRÅGA TILL SURFCLEANER

Fyll i nedan formulär och skicka din förfrågan direkt till SurfCleaner som kommer att återkoppla till dig så snart som möjligt.

 

Switch - kontaktförfrågan SurfCleaner