Arenascenen

Switch bjuder på fria seminarier som hålls av branschens skarpaste och mest nyfikna aktörer. Arenaplatsdeltagarna kommer att dela med sig av inspiration, insikter och kunskaper med syfte att hjälpa dig som besökare att finna vägen framåt i din affärsutveckling inom relevanta tjänsteområden som kopplar till utvecklingen av en hållbar energimarknad.

Innehållet förväntas vara framtidsorienterat och relevant för dig som deltar på Switch.
Programpunkterna kommer att exemplifiera tillämpningar i framkant och lösa nya problem eller ha stor framtidspotential. Efter seminarier får ni möjlighet att diskutera vidare med talarna i arenans interaktionsspot.

Seminarieprogrammet är under bearbetning och kommer inom kort.