Rundabordssamtal

Hör experter och sakkunniga samtala och ställ dina egna frågor. På Switch kommer de modererade rundabordsdiskussionerna ha tydligt fokus på framtidsvisionerna för de tre olika branscherna energi, mobilitet och fastigheter – samt den gemensamma visionen om ett uppkopplat samhälle.