Nytt system för belysningsartiklar presenteras på Elfack

Förvirringen var i det närmaste total. Nya LED-produkter kom hela tiden, men något numreringssystem fanns inte. Då tog Trafikkontoret i Stockholm saken i egna händer.
– Vi var tvungna att agera, säger Anders Hedlund, belysningsstrateg.
Resultatet blev ett helt nytt system som fungerar i hela världen. Och som presenteras på Elfack.

Länge jobbade de ansvariga för gatubelysningen Stockholm med ett fåtal ljuskällor och armaturer. Allt förändrades när LED-tekniken kom. Anders Hedlund, belysningsstrateg på Trafikkontoret, minns:
– Vi fick plötsligt många fler specifikationer, t ex kring hur ljuset skulle spridas, vilken färg det skulle ha – en massa olika egenskaper. Vi fick mycket att välja på helt enkelt.

Det största problemet var alla uppdateringar, nya versioner och modeller.
– Vi kunde få tre olika generationer samma år. Ungefär som med datorerna på 90-talet, fast ännu intensivare, jämför Anders.
– Vi utgick från en generation när vi projekterade, när vi beställde anläggningen hade det kommit en ny generation, när vi skulle sätta upp den kom en tredje.

Utmaningen låg i att försöka förstå vad det egentligen var för produkter: hur effektiva, vilka egenskaper, vilken nytta, etc. Allt måste beskrivas i ord.
– Det blev väldigt svårt att hålla reda på allt. Vi insåg efter ett tag att det skulle bli mycket effektivare för alla parter om vi hade en gemensam struktur, om vi kunde hitta ett system att numrera artiklarna. En självklarhet, kan man tycka. Men leverantörerna hade alla sina egna system utifrån de kriterier man själv satt.
– Det hände att leverantörer inte brydde sig om att ändra artikelnummer när man gick från en generation till en annan. För oss som brukare kunde det ha stor betydelse, t ex när det gäller energiuttag och effekt över året.

Situationen blev mer och mer ohållbar. Till sist beslutade man ställa krav.
– Vi sa till leverantörerna: är det inte smartare att ni, som bransch, kommer överens. Så att vi, som brukare, ska bli nöjda.
Men ingenting hände. Då tog Anders och hans kollegor saken i egna händer och kontaktade GS1, ett internationellt standardiseringsorgan mest känt för streckkoderna och artikelnumreringen för dagligvaruhandeln.

Arbetet inleddes 2014, i samverkan mellan Stockholms stad, Göteborgs stad, Trafikverket samt ett antal belysningsföretag. I slutet av 2016 kom en första, svensk version av artikelnumreringssystemet som just nu testas i pilotprojekt.
– Det är detta vi kommer att presentera på Elfack, berättar Anders.
Systemet förenklar för alla: för brukarna, liksom leverantörerna. Det är bara att säga ett nummer, så vet alla vilken produkt man pratar om. Huvudproblemet var, enligt Anders, att den som producerar en artikel och sitter på informationen inte står i direktkontakt med brukaren.
– Den skickas vidare genom flera marknads- och försäljningsled och när den till sist når fram kan den innehålla fel. Det blir ungefär som viskningsleken.

Meningen med det nya systemet, som ska läggas upp elektroniskt, är att säkerställa produktinformationen och på sikt minska kostnaderna.
– Genom att ha en effektiv informationsdatabas slipper man felbeställningar och merarbete. Man slipper uttolka etiketter, leta i kataloger eller klättra upp i stolpar för att ta reda på vilken ljuskälla som sitter där.

Alla som vill, både på leverantörs- och kundsidan, kan ansluta sig till systemet mot en prenumerationskostnad. För kommunerna kan det få stor betydelse, tror Anders:
– Vi har ju ett långsiktigt underhållsansvar. Belysningsanläggningarna kan t ex leva i 25 år och stolparna i 50. Då krävs det bra dokumentation.
Övriga artiklar inom elbranschen har sitt E-nummersystem. Men det går inte att jämföra med, menar Anders Hedlund:
– Det är ett begränsat system som svenska elgrossister kommit överens om. Vi har initierat ett system som kan användas globalt, av alla som väljer att ansluta sig.