"Vi ska klara lagkraven"

Ska alla elinstallationsfirmor hinna registrera sig före 1 juli?
– Det är vår ambition, säger Reijo Mustonen på Installatörsföretagen.
För att hjälpa medlemsföretagen uppfylla lagkraven har man tagit fram ett nytt webbverktyg och gör stora informationsinsatser bl a på Elfack.

Reijo Mustonen. Fotograf: Peter Knutson.

På Installatörsföretagen (f d EIO) tar man den nya elsäkerhetslagen på största allvar. Målet är att alla 3 500 medlemsföretag ska vara registrerade när lagen träder i kraft i juli.
– Våra medlemsföretag bedriver en seriös verksamhet, understryker Reijo Mustonen, projektledare för nya elsäkerhetslagen på Installatörsföretagen.
– För oss är det en självklarhet att alla ska registrera sig.
Han är positivt inställd till den nya elsäkerhetslagen och dess utformning.
– Absolut. Det behövdes en uppskärpning av regelsystemet, t ex kring hur man kontrollerar att det blir en säker anläggning.

Han välkomnar också att ansvaret för installationer flyttas från den enskilde elinstallatören till det företag som utför arbetet.
– Problemet med nuvarande regler är att en behörig elinstallatör ska ha överinseende över den övriga personalen, montörerna. Det ligger alltså ett personligt ansvar på installatören, som inte kan utöva det överinseendet.
Montörernas roll blir mer tydlig och ska beskrivas i egenkontrollprogrammet.
– Där ska klart framgå vem som gör vad, hur man fördelar arbetet.

Just egenkontrollprogrammet är den hårda nöten att knäcka för många.
Varje företag måste ta fram sitt eget program. Det ska bl a innehålla beskrivningar av organisation, roller och kompetenser i företaget samt rutiner och metoder för att planera och utföra kontroller.
För installationsfirmor som verkar med begränsad behörighet, t ex inkoppling och losskoppling av fasta apparater, räcker det med ett enklare program.
– Men företag som utför hela kedjan av elinstallationer har däremot ett större arbete att lägga ned på egenkontrollprogrammet, konstaterar Reijo.
– Vi stöttar alla våra medlemsföretag med rådgivning, seminarier, informationsmöten och hjälpmedel. De kommer att klara av det.
Bl a planeras ett 60-tal informationsmöten runt om i Sverige. Och just nu skapas webbverktyget ”Säker el”, som ska hjälpa medlemmarna att utforma egenkontrollprogrammet. På Elfack kan man bekanta sig med verktyget.
– Det innebär ingen extra kostnad för företagen, det ingår i deras medlemsavgift liksom våra informationsinsatser, försäkrar Reijo.

Under mässans gång kommer man dels att ha seminarier på stora scenen, dels riktade informationsträffar kring elsäkerhetslagen.
Efter Elfack har företagen sju veckor på sig att bli registrerade.
– De som inte gjort det i juni skickar vi ut varningsbrev till. Och de som inte registrerat sig efter 1 juli kommer att bli uppringda
Han menar att det är viktigt för alla i branschen att inse allvaret.
– Man bedriver faktiskt en olaglig verksamhet om man jobbar på annans anläggning efter 1 juli.
Ett problem är arbetsbelastningen för många medlemsföretag.
– En medlem sa till mig: hur ska jag få tid med det här när jag redan jobbar 50, 60 timmar i veckan? Jag svarade tyvärr, det finns ingen återvändo. Du får hjälp av oss, men det måste göras.