”Digitalisering och konsekvenserna för elnätsföretagen”

– För den DSO som inte redan förberett sig för det nya energisystemet är det hög tid nu!
Det säger Trond Lein, Director Sales på Siemens. På Elfack analyserar han drivkrafterna och de nya affärsmodeller som uppstår när elnäten digitaliseras och data blir värdedrivande.

 De flesta bedömare verkar vara eniga om att det framtida energisystemet innebär långtgående konsekvenser för tekniken och verksamheten.

I sitt seminarium på Forum för Kraft-scenen på Elfack 9 maj belyser Trond Lein de stora utmaningarna och de tekniska möjligheterna under rubriken ”Digitalisering och konsekvenserna för elnätsföretagen”.

Han riktar sig direkt till elnätsföretagen, till DSO – Distribution System Operator – som med stöd av nätkoncession ansluter och överför el till användarnas elanläggningar.
– Digitaliseringen innebär att DSO går från ett läge med noll insikt och noll intelligens i distributionsnätet till att få full kontroll över vad som sker, säger han.

Trond ser en snabb utveckling mot smarta elnät.
– Vi ser redan hur effekttopparna ökar, liksom balansproblemen. En central svensk datahub kan vara i drift redan 2020 – och då ökar kraven på alla nätaktörer.
– Det blir en stor förändring. Hubben ska inhämta alla metavärden från nätbolagen och skicka ut fakturorna till konsumenterna.

Det innebär att dagens Ediel-trafik måste utvecklas för att hantera det ökade informationsutbyte som krävs för att införa Supplier Centric Model och en faktura i Sverige.
– Vad nätbolagen måste göra är att skaffa system som kan hantera allt det här, uppmanar Trond Lein.
– Man måste kunna hantera demand response, man måste kunna hantera time of use-tariffer, man måste ha centrala system för att ta hand om alla sensorer som ger massor av data om vad som sker i distributionsnätet.

Han nämner den ökade elektrifieringen av trafiken som en pådrivande faktor:
– Dagens elnät är inte dimensionerade för att alla ska ladda sina fordon samtidigt, konstaterar han.
– Då måste man höja effekttoppen och det ger i praktiken bolagen två val: antingen får man uppgradera näten – det kostar alltför mycket – eller så får man göra något annat, t ex skapa nya prismodeller eller införa laststyrning.

Hans slutsats är att nätbolagen måste byta fokus: från kompetens kring elteknik till kompetens på IT-teknik. Siemens, stor utställare på Elfack, erbjuder en rad centrala lösningar – hubbar, metadatabaser, Demand Response-system, Scada, m m.
– Alla är välkomna till vår monter för att diskutera vidare hur man ska möta framtiden, säger Trond.
– Vi erbjuder till exempel servicelösningar baserade på molntjänster. Varje DSO behöver inte bygga upp en egen stor datacentral…