ABB-chefen: ”Energisektorn måste använda data på ett intelligent sätt”


ABB Sverige lägger för första gången sitt styrelsemöte i Göteborg, i samband med Power Circle Summit och Elfack.
– Vi tycker att det är en otroligt viktig mötesplats som även vår styrelse ska få möjlighet att ta del av, säger Johan Söderström, VD.
Han för själv fram ett viktigt budskap kring hållbara energisystem.

ABB gör en storsatsning på Svenska Mässan i maj. Företaget medverkar på Power Circle Summit, är största utställare på Elfack med en monter på 500 kvadratmeter och lägger dessutom sitt styrelsemöte i anläggningen.
– För oss är det viktigt att även styrelsen kommer ut och får se det senaste inom tekniken, får möjlighet att träffa kunder och andra intressenter, säger Johan Söderström, VD för ABB Sverige.
På Power Circle Summit 9 maj deltar han i ett samtal om hållbara energisystem  en hjärtefråga för ABB:
– Vi är aktiva i flera gigantiska infrastrukturprojekt, samt med många kunder nära konsumenter, runt om i världen för att möjliggöra säkrare, smartare och grönare el, säger han.
– Just på det här området, att skapa tåliga och starka transmissionsnät, är vi på ABB världsledande.
En av företagets paradgrenar är högspänd likström som möjliggör överföring av energi över långa sträckor.
– I Kina byggs nu t ex på nivån 1 100 kV, vilket är världsrekord. Där överflyttas enorma energimängder, 12 gigawatt motsvarande 12 kärnkraftverk på en lina, berättar han.
– En liknande utbyggnad är på gång i Indien och i flera andra länder.
ABB är också involverad i flera stora energisatsningar i Europa, avslöjar han:
– I Tyskland planeras t ex flera projekt med transport av energi från områden där man har mycket sol och vind till andra delar av landet.
– Och vi fick en glädjande order i mars 2017 för högspänd likströmsöverföring som kopplar ihop elnäten mellan Frankrike och England.
Han är övertygad om att framtidens energikunder allt oftare blir “prosumenter” med mikronätslösningar som aktivt vill medverka i energiproduktionen och som vill kunna styra sin egen energikonsumtion med nya digitala lösningar.
– Vi på ABB erbjuder en rad lösningar nära kund, t ex för solkraft, vindkraft och vattenkraft men också för anslutning till olika typer av energilager i mindre skala samt styrning av fastigheter och laddning av elfordon.
Johan Söderström nämner de spännande piloterna Norra Djurgårdsstaden och Smart Grid Gotland som ABB varit delaktiga i tillsammans med viktiga partners, kunder, Energimyndigheten, Vinnova och universitet.
– Där har man verkligen satt människor i centrum, säger han.
– Vissa av de här familjerna har kunnat minska sin konsumtion med 7 000 kWh per år, en signifikant besparing, utan att livskvaliteten försämrats.
ABB Ability är ett samlingsnamn för ABB:s portfölj av drygt 180 lösningar inom kraft och automation som hjälper kunder att dra nytta av digitaliseringen.
– Där ingår bl a styrsystemslösningar för industrin och för kraftbolag. Men också lösningar för konsumenter i vanliga bostäder, säger han.
En del handlar om molntjänster som fjärrstyrda robotlösningar till system för att optimera laddning av elbilar. Partners i satsningen är Microsoft och deras molnplattform Azure.
Johan Söderström menar att omvandlingen inom energisektorn accelererar och är oerhört motiverad att fortsätta bidra till en hållbar utveckling.
– Det pågår två revolutioner just nu, säger han.
– Dels energirevolutionen, som gör att du måste kunna balansera utbud och efterfrågan. Dels den fjärde industrirevolutionen, med ökad digitalisering, automatisering och robotisering.
De här två går in i varandra, menar han  och öppnar nya affärsmöjligheter och affärsmodeller.
– För oss på ABB har det blivit en kärnverksamhet. Vi har t ex 70 miljoner uppkopplade enheter och 70 000 styrsystem ute hos våra kunder idag.
Han ser ett växande behov av att hitta digitala lösningar inom energisektorn.
– Det handlar om att använda data på ett intelligent sätt. Inte koppla upp för sakens egen skull, utan för att det faktiskt tillför ett värde.