Långsam övergång till LED i offentlig miljö

Mycket av utomhusbelysningen på gator och allmänna platser är varken billig eller energibesparande. Det hävdar belysningsexperten Nigel Parry, principal, OrangeTek. På Elfacks Forum för ljus berättar han mer om framtidens LED-lösningar.

Lysdioder uppfanns redan på 1920-talet. Ändå har det tagit 100 år för LED, Light Emitting Diode, att betraktas som den modernaste belysningstekniken i både privata- och offentliga miljöer. Nigel Parry, som arbetat med belysningsteknik i hela sitt 40-åriga yrkesliv, understryker fördelarna. LED-lampor håller upp till 25 år, är upp till 65 procent mindre energikrävande, brandsäkrare och helt återvinningsbara. Övergången till LED-belysning i offentliga miljöer har tagit tid. Bara en bråkdel av landets drygt två miljoner gatubelysningar är idag LED-baserade.
– För att kunna investera i nya lampor och armaturer krävs ett övergripande beslut om att investera i grön teknik. I offentliga forum finns även ett behov av utbildning och ökad kompetens inom just belysning och vilka möjligheter tekniken ger. Därför prioriteras inte frågan i tillräcklig omfattning, förklarar Nigel Parry.

Under föreläsningen på onsdag den 10 maj, klockan 15:30 – 16:30, kommer Nigel Parry att angripa ämnet tekniskt och mer detaljerat. Anförandet, som har rubriken ”Lighting calculations, lighting classes and luminaires performance in ”real life” – what is important to think about?” syftar till att förklara skillnaden mellan LED och LED.
– Kvalitetsskillnaderna mellan olika LED-produkter är stora. Med kunskap om vad som utmärker en bra LED-belysning är det lättare att välja rätt. Då vet man också var man kan hitta den. Som designer kan det också vara en fördel vid materialval och design.
– Ny tekniker kommer säkert att utvecklas på sikt. Men som det ser ut idag kommer LED att vara den dominerande belysningstekniken under överskådlig framtid. I Storbritannien och Frankrike finns publika försöksområden med intelligent belysning; LED-lampor som ”pratar” med varandra, tänds och släcks när någon kommer och går. I intelligenta städer kommer vi att få se fler sådana hållbarhetslösningar i framtiden, säger Nigel Parry som är verksam i Sverige just nu. Uppdraget är att lära mer om den skandinaviska belysningskulturen.