Prosumenter ritar om elmarknaden

Med allt fler prosumenter (konsumenter som även producerar egen el) är elmarknaden i förändring. Vad innebär det för energibolagens framtid? Mattias Fredriksson, affärsutvecklingschef på E.ON, tacklar ämnet i en föreläsning på Elfack.

Hur förändrar prosumenter elmarknaden?
– Historiskt sett har marknaden bestått av bolagen som producerar och kunderna som konsumerar. Nu kan konsumenterna i högre takt producera sin egen el: främst via solceller eller vindkraft. Det är jättebra på många sätt, men ställer nya utmaningar på oss energibolag.

Vad för utmaningar?
– Det behövs ett helt annat samarbete med kunderna än vad man har i dag, och att man utnyttjar resurserna mer effektivt. Framförallt handlar det om att öka flexibiliteten. Digitaliseringen och teknikutvecklingen gör att vi mer exakt kan mäta, förutse och styra energianvändningen i dag. Tillsammans med den ökade viljan hos kunderna att bidra till ett hållbart samhälle tror jag det möjliggör ett mer dynamiskt samarbete framöver.

Hur jobbar ni på E.ON?
– Vi har satt upp ett mål om 100 procent förnybar eller återvunnen energi till 2025. Det finns massa detaljer jag kommer gå in på under föreläsningen: batterilösningar, att lagra överskottsenergi i ett virtuellt moln, med mera.

Hur vanligt är det med prosumenter på den svenska marknaden i dag?
– Vi har märkt en markant ökning av antalet anslutningsförfrågningar i våra elnät, vilket är helt i linje med det ökade intresset. Det finns samhällen, exempelvis byn Simris i Skåne, med lokalt energisystem som är redo att koppla ifrån nätet och bli självförsörjande. Det är tidiga exempel, men talande.

Men om allt fler blir självförsörjande – varför behövs elbolagen då?
– Bra fråga. Jag tror att bolagen behövs för att skapa flexibilitet på marknaden. Den självförsörjande energin är oftast väderberoende, vilket betyder att de flesta ändå behöver ett bolag som levererar energi oavsett om det är en molnig eller vindfri dag. Framförallt stora energiintensiva företag, som datahallar och industrier, måste alltid ha en stabil baslast.

Så det finns ingen risk att ni avvecklar er själva?
– So be it, i så fall. Det är en spännande utveckling. Men jag är övertygad om att energibolagen kommer finnas kvar i någon form. Vi på E.ON har 60 miljoner kunder, över en miljon av dem i Sverige. Vi har ansvaret att styra utvecklingen i en hållbar riktning – mot ökad resurseffektivitet.

Föreläsningen ”Hur förändras energibolagets roll i en värld av prosumenter?” med Mattias Fredriksson sker onsdag den 10 maj klockan 14:40-15:00 på Forum för Kraft-scenen.