Så mycket kan du tjäna på bättre ljus

Ny belysningsteknik med LED och styrsystem kan minska energiförbrukningen med uppemot 90 procent.
– Kunskapen ökar sakteligen, ändå händer för få utbyten till ny teknik, säger Mikael Castanius, VD på Belysningsbranschen. På Elfack vill han sprida budskapet om modern ljusteknik och dess enorma potential.

Mikael CastaniusBelysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, armaturer och komponenter med drygt 50 ledande leverantörer i sin medlemskrets.
– Vår bransch har tagit stora kliv den senaste tiden, det finns enormt mycket ny teknik på marknaden som många inte känner till, säger Mikael Castanius.
Han hänvisar till beräkningar som visar att man med rätt och effektiv belysning kan spara otroligt mycket energi.
– Folk brukar spärra upp ögonen när man inser att man kan byta ut de gamla T8-lysrören mot modern LED-belysning som, med rätt styrning, kan minska energiförbrukningen med 80–90 procent. Framförallt är det de offentliga miljöerna som ligger efter, menar Mikael:
– Där har vi har en lång resa att göra. Vi behöver tala med kommuner och andra viktiga aktörer om belysningens betydelse.

Ökad effektivitet handlar inte bara om lägre elräkningar, utan också om att få medarbetare på arbetsplatser och elever i skolor att må och prestera bättre. Även där kan ljuset, och styrningen av det, ha en avgörande betydelse.
– Forskningen är entydig: du får ut mycket prestation, både på arbetsplatser och i skolor, av rätt belysning, säger Mikael. Det ökar välbefinnandet om du har en varierande och bra ljusmiljö, gärna så att du kan styra ljuset individuellt. Då mår du bättre, helt enkelt. Och då presterar du förmodligen också bättre.

Enligt forskningen behöver vi, som biologiska varelser, olika ljus. Precis som ljuset varierar utomhus borde det även göra det inomhus.
– På morgonen, när du kommer till skolan eller kontoret, kan ljuset vara lite dämpat, lite varmare. När du ska vara superkoncentrerad behövs ett kallare sken. Ljuset behöver anpassas under dygnet om du ska prestera på topp.
Mikael menar att budskapet om belysningens möjligheter inte gått fram.
– Vi i branschen har anledning att vara självkritiska. Det finns ingen annan som kan göra det här informationsarbetet åt oss, det måste vi göra själva.

Ett initiativ i den riktningen är att bjuda in studenter från Ljushögskolan i Jönköping, som bussas till Göteborg och Elfack.
– De är jätteviktiga ambassadörer för oss. Och, när de är klara, blir de viktiga och attraktiva medarbetare i våra företag. På mässan har vi en del aktiviteter för dem och försöker hjälpa dem med information och kontakter.
Ett långsiktigt mål för Belysningsbranschen är att bryta en ond cirkel som innebär att belysningen ofta nedprioriteras vid upphandlingar av byggen.
– Det är inte av illvilja, det handlar om okunskap när belysningen kommer in först när budgeten börjar ta slut. Vi vill självklart ha in den i ett tidigare skede, understryker Mikael Castanius.