ABB: ”Vi är otroligt taggade!”

För ABB är förändringskraft något väldigt konkret: på tre fokusområden vill man bidra till att stoppa klimatutsläppen.
– Vi är helt inställda på att skapa ett hållbart Sverige, säger Mats Peterson, marknads- och försäljningschef på ABB Electrification.

Kraft ABB Mats Peterson

I år, precis som tidigare, är ABB en av de största utställarna på Elfack. Och på Forum för Kraft-scenen torsdag 9 maj talar Mats Peterson om elektrifieringens utmaningar under rubriken Hållbar elektrifiering i Sverige.
– Målet är självklart: vi måste bromsa den globala uppvärmningen, säger han.
Paris-avtalet, som Sverige skrev under 2015, innebär att den globala uppvärmningen ska begränsas till max två grader, helst en och en halv grad. För att nå dit ska Sverige vara fossilfritt 2045. Ett annat nationellt mål är att minska koldioxidutsläppen från inrikes transporter med 70 procent fram till 2030, räknat från startåret 2010.
– Det är en tuff utmaning, särskilt som Trafikverket konstaterade att vi i fjol gick åt fel håll och istället ökade utsläppen med 0,5 procent, konstaterar Mats.
Att vända den trenden är ambitionen med ett av ABB:s fokusområden, elektrifiering av transporter. Företaget levererar laddinfrastruktur till såväl bilar som bussar och båtar. Mats Peterson beskriver den snabba utvecklingen:
– På bussidan är vi idag marknadsledande och har installerat laddare för kollektivtrafiken i bland annat Göteborg, Östersund och Värnamo. Även på bilsidan är vi marknadsledare inom segmentet snabbladdare, alltså strategiskt placerade laddstationer längs de mest trafikerade vägarna.

Det andra fokusområdet gäller förnybar energi och förstärkning av elnätet.
ABB är leverantör till en rad vind- och solkraftsparker. Bland annat Sveriges största solcellspark, Nya Solevi vid Säve flygplats utanför Göteborg som invigdes i december 2018. Parken har en årlig produktion på hela 5,5 GWh. En konsekvens av att den förnybara energi byggs ut är att behovet av mikronätslösningar och energilagring ökar. Även här erbjuder ABB lösningar.
– Det kan vara alltifrån en region som behöver integrera förnyelsebar energi till en bostadsrättsförening som har solenergi på taket, ett mindre energilager och elbilsladdare – och vill kunna styra det lokalt, säger Mats Peterson.
En negativ effekt av elektrifieringssatsningarna är att effektkapacitetsbristen blir alltmer påtaglig, speciellt i Stockholmsområdet, Mälardalen och Skåne.
– Därför levererar vi även förstärkning av elnät, nya ställverk, etc, säger Mats.

Det tredje fokusområdet, under samlingsnamnet ABB Ability-lösningar, handlar om digitalisering och energieffektivitet i industrier och byggnader. För att klara klimatmålen måste energianvändningen begränsas, speciellt i storstäderna. ABB levererar bl a motorer, frekvensomriktare och intelligent laststyrning – som reglerar hur och under vilka perioder man utnyttjar elnätet.
– Det kan handla om att koppla ifrån Agdas diskmaskin när man drar igång alla billaddare, för att undvika att spräcka säkringarna, exemplifierar Mats. Men också om energieffektivisering i industrin. Du ska till exempel inte ha ventilationen på 24 timmar om dygnet, utan bara när maskinerna är igång.

På dessa tre områden vill alltså ABB bidra till att skapa ett hållbart Sverige.
– Vi är otroligt taggade! Det är kul att se engagemanget: alla känner verkligen för att jobba med detta, säger Mats Peterson. Och vi gör det inte bara för att sälja mer, vi gör det för ett bra syfte. Vi vill kunna lämna över en hållbar värld till våra barn.