Förändringskraften kommer från fler kvinnor

Femtioårsfirande Elfack har under åren utvecklats till den största och viktigaste mötesplatsen för el- och energibranschen i Norden. Därför är det föga förvånande att också Elektrikerförbundet satsar alltmer på att lysa upp denna mässa. Mikael Romero, kommunikationschef på förbundet, berättar här om årets satsningar.

 – Vi har varit med på mässan i många år, men just i år satsar vi mer än någonsin. Här är hela branschen samlad på ett och samma ställe och vi har kunnat konstatera sedan tidigare att en aktiv närvaro ger många nya medlemmar och nya kontakter. Ledordet för årets mässa är förändringskraft och Mikael Romero understryker att branschen står inför en hel del utmaningar:
– Vi ser att t.ex. den nya solcellstekniken och digitaliseringen kräver specialistkompetenser och jag tror att branschen över huvud taget kommer att gå igenom en specialiseringsprocess framöver. En annan utmaning är den ökade sårbarheten i samhället, kopplad till både klimatrelaterade fenomen och det säkerhetspolitiska läget. Detta kommer att ställa nya krav kring snabba och kreativa lösningar av framtidens elektriker.

Elektrikerförbundet anordnar ett antal seminarier under Elfack och Romero vill framför allt lyfta fram två sådana aktiviteter:
– Under ett av seminarierna kommer vi att ta upp vikten av att upphandlingar och konkurrens sker på justa villkor. Det är viktigt att branschen är överens om och följer samma spelregler. Men det seminarium som jag främst vill slå ett slag för berör projektet ”Upplyst”. Detta projekt handlar om att få in fler kvinnor i branschen. Just rekryteringen av fler kvinnor är en fråga som Elektrikerförbundet tar på största allvar:
– Det här är en fråga om överlevnad för branschen. Idag är bara 2 % av våra medlemmar kvinnor. Så kan vi inte ha det. Branschen kommer inte att kunna utvecklas om inte kvinnorna bjuds in mer aktivt. Men då måste vi samtidigt arbeta bort vår gamla förlegade machokultur så att kvinnorna känner sig välkomna.

Romero hoppas att seminariet kring rekrytering av fler kvinnor till branschen ska locka en stor och förändringsbenägen publik under mässan:
– Vi har döpt denna aktivitet till ”Fler kvinnor leder till en ljusare elbransch”. En liten ordvits måste man ju ändå få kosta på sig nu när vi är i Göteborg.
Men ordvitsen till trots – Romero är gravallvarlig när han pekar ut den viktigaste förändringskraften för branschen i framtiden:
– Förändringskraften för el- och energibranschen stavas fler kvinnor. Vårt högt uppsatta mål för år 2030 är 30 % kvinnor under 30 år. Klarar vi detta går vi en ljus framtid tillmötes.