Möt SWITCH-partnern Johanneberg Science Park

Den framåtblickande mötesplatsen Switch har kickat igång dag 2. På Arenascenen inledde Switchpartnern Johanneberg Science Park dagen med att berätta om sin verksamhet genom presentera några av sina spännande projekt.

Projektchefen Claes Sommansson inledde med att kort presentera verksamheten på Johanneberg Science Park:
– Vi driver utveckling och innovation inom samhällsbyggnad och det gör vi genom test och demonstration.

En av de testbäddar som drivs genom Johanneberg Science Park är HSB Living Lab. Projektkoordinatorn Madelaine Doufrix från HSB berättade entusiastiskt om morgondagens boende:
– Vi har startat ca 70 projekt inom vår testbädd sedan 2016 då vi satte igång. Enkelt uttryckt kan man säga att vi på bred front har flyttat in forskningen i ett bostadshus. Och vi testar allt som har med boende att göra.

Peter Selberg, projektledare på Johanneberg Science Park, berättade om ett liknande exempel, Positive Footprint Housing, som drivs av Riksbyggen:
– Det här är i grunden ett projekt om hållbart byggande, men det som imponerar mest på mig är bredden på projektet – att alla möjliga aspekter av byggande testas. Det blir många gränsöverskridande samarbeten. Hållbarhet är helhet.

Katarina Nordström arbetar med relations på Johanneberg Science Park. Hennes huvudmålgrupp är små och medelstora företag:
– Jag utgår alltid ifrån företagens behov och en av styrkorna med vår verksamhet är att vi vet hur ni små och medelstora företag har det.

Den framåtblickande mötesplatsen Switch har en högt ställd målsättning kring att vara ett dynamiskt och intensivt event, där varje deltagare ska vara en medskapare av den totala upplevelsen. Vidare vill Switch vara en katalysator för att implementera strategier och visioner. Just det här är vardagsfrågor för Switchpartnern Johanneberg Science Park. Så då är det ju helt naturligt att fråga gänget från Arenascenen om hur Switch kan utvecklas framöver.
– Rätt folk på plats är naturligtvis viktigt och att förbereda det stora mötet med många mindre möten, konstaterade Peter Selberg.
– Ja, och då behöver man samtidigt peka ut vilka som är ”rätt folk”. Jag tror på en bredd på besökare och medverkande och ett branschöverskridande tänk, flikade Madelaine Doufrix in.
– Vi från Johanneberg Science Park kan ju visa hur en innovation från något mindre startupföretag först testas och sedan implementeras som en kommersiellt hållbar produkt, kompletterade Katarina Nordström Johannebergsgänget var också överens om vikten av att Switch kopplar ihop sig med andra mötesplatser.

– Just nu pågår Sveriges innovationsriksdag i Karlskrona. Bjud in dem till nästa år, avslutade Claes Sommansson samtalet efter presentationen på Arenascenen.

Läs mer om SWITCH