“20-talet kommer att förändra världen”

Hela världen står inför en stor energiomställning. Trots att utvecklingen går snabbare än någonsin är kraven samtidigt högre än någonsin och behovet av förnybara energikällor verkar bottenlöst.

Ett problem som minst sagt påverkar alla länder och öppnar upp större frågeställningar kring gränsöverskridande samarbeten. Ett land som lyckats åstadkomma imponerande resultat i sin energiresa är Tyskland, som till 2020 minskat sina utsläpp av växthusgaser med 40%.

– I de tidiga stadierna av energiomställningen upplevde jag att många länder fokuserade endast på sig själva. Det gäller att höja blicken och förstå att detta är ett europeiskt problem, vi befinner oss i detta tillsammans. Jag skulle också säga att den europeiska politiken är framgångsrik för en effektiv klimatförändring, säger Andreas Kuhlmann, vd för ”dena” (Tyska energimyndigheten).

Att minska utsläppen av växthusgaser med 40% har varit EU:s målsättning till 2030. I september i år lämnades dock ett förslag in för att höja det målet till en 55% minskning till 2030. Ett förslag som förväntas fastslås under 2021. Ytterligare klimatmål inför 2030 är att 32% av energimarknaden ska bestå av förnybara energikällor och en förbättring av energieffektiviteten med 32,5%.

– Det är en stor utmaning att få fram förnybara energikällor snabbare. Men det är också en utmaning att hitta integrerade affärsmodeller. Det är något vi jobbar mycket på i Tyskland nu. Vi fokuserar på effektivitet. Effektiviteten är ett centralt problem och dess roll är underskattad. Det finns ingen anledning till att slösa energi, fortsätter Andreas Kuhlmann.

Tyskland är en av Europas största kraftmarknader. Något som ofta innebär en press att föregå med gott exempel. När det kommer till energifrågor riktas blickarna mot stora aktörer och nyfikenheten kring Tysklands strategier är stor.

– Vår strategi är byggd på incitamentet att lämna kol och kärnkraft bakom oss så snabbt som möjligt och bygga upp förnybara energikällor så snabbt vi kan. Vi har också insett att vi behöver molekyler. Endast elektroner kommer inte att räcka. Därför satsar vi på vätemolekyler, det är vårt fokus just nu, säger Andreas Kuhlmann.

I tider som nu då en stor omställning i samhället stundar och många länder, företag och individer förändrar sina beteenden och affärsmodeller tenderar olika trender att yttra sig. Energimarknaden är inget undantag och för Andreas Kuhlmann och dena har vissa av dem varit självklara att agera på.

– De största trenderna på energimarknaden som vi fokuserat på är innovation, en upprampning av vätemarknaden och hitta de bästa systemen för att utvinna förnybar energi. Vad gäller tidsram så handlar det om att göra detta så snabbt som möjligt. Det gäller att vara optimistisk men inte naiv. Många delar av omställningen är komplex, den existerande strukturen och våra beteenden är svåra att förändra, förklarar Andreas Kuhlmann.

Det finns, som nämnt, en stor utmaning i att hitta förnybara energikällor och integrera dem i vårt energisystem. Men det finns även en stor utmaning i att anpassa marknaden.

– Till en början var det så stort fokus på att skaffa förnybara energikällor och vi stirrade oss blinda på det problemet. Nu har vi gått från 5% till 46% förnybar energi. Ibland ser man bara de små problemen och underskattar den stora utmaningen som nu handlar om hur vi ska hantera de nya energikällorna. Vi behöver tänka om marknaden, skapa mer flexibilitet, förändra priser och skatter, säger Andreas Kuhlmann.

Det finns även en del fördelar med ett energisystem som har en ständigt ökande andel förnybar energiproduktion.

– Det har uppstått en enorm mängd decentraliserade alternativ och nya lagringssystem, energisamhällen och marknadsdesigner. Vi måste använda detta och anpassa oss efter det. Jag tror att vi bara kommer att se allt fler spännande exempel. 20-talet kommer att förändra världen, avslutar Andreas Kuhlmann.

Dena deltar den 4 maj 2021 i konferensen Power Circle Summit, som arrangeras digitalt av Svenska Mässan, Power Circle, Energimyndigheten och Innoenergy. Det är ett tillfälle då beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger möts för att dela kunskap och insikter med varandra. Genom diskussioner, workshops och seminarier bildas en kunskapskrets som möjliggör framtidens energiomställning.

Artikel från Ny Teknik »