Energimyndigheten: "Vi behöver fler modiga beslutsfattare"

Ska omställningen bli verklighet krävs två saker: pengar och mod.
– Beslutsfattare måste våga ta språnget och investera i det som är morgondagens lösningar, inte gårdagens.
Det säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten, som invigningstalar på SWITCH den 5:e maj.

Under den kärnfulla rubriken ”Omställning Sverige” håller Robert Andrén invigningstalet på årets digitala SWITCH – framtidsfönstret på ELFACK som blir en upptakt inför nästa års fysiska mässa.
– Jag tänker prata om de enormt positiva möjligheter som finns med omställningen på olika nivåer. Dessutom lyfter jag fram några av de centrala komponenter som behövs för att öka omställningstakten, som jag ser det.

En knäckfråga i omställningsprocessen är hur Sverige kraftigt ska kunna öka elnätskapaciteten (enligt vissa bedömare krävs en fördubbling fram till 2040), samtidigt som klimatutsläppen ska minska med 85 procent till år 2045.
– Jag är övertygad om att vi kommer att klara det, säger Robert Andrén. Men debatten har, enligt min mening, blivit alltför fokuserad på att enbart handla om mer elnät. Det finns också andra viktiga komponenter redan idag för att nå fram, till exempel energieffektivisering och cirkulära lösningar.

Han menar att innovativa lösningar skulle kunna användas i högre grad.
– Så för mig är frågan snarare hur vi ställer om systemet ännu snabbare än vad som sker idag.

Att klara klimatutmaningen hänger enligt honom intimt samman med att garantera hållbara lösningar för morgondagens industrier. Han nämner goda exempel som den pågående omställningen av stålindustrin, planerade omställningar inom gruvindustri och betongindustri, uppbyggnaden av batteriproduktion och de stora dataaktörernas investeringar i norra Sverige.

Energimyndigheten jobbar mycket med att accelerera utvecklingen.
– Vad som uppenbart krävs är mer risk- och investeringskapital i gröna innovationer. Både från privat och statligt håll, säger han.

Han efterlyser handlingskraft hos beslutsfattare runt om i samhället. Att man vågar investera i lösningar för morgondagen, inte för gårdagen. Samtidigt oroas han av att många fortfarande styrs av ”business as usual”, med fokus på nästa kvartalsrapport. Men ser, trots allt, tecken på förändring.
– Ett positivt exempel är Hybrit, satsningen på koldioxidfri stålproduktion där SSAB, LKAB och Vattenfall bildat partnerskap och vågat tänka långsiktigt.

Just ökat samarbete är vad som krävs för att nå målen, tror Robert Andrén:
– Här har vi på Energimyndigheten, Vinnova och andra en väldigt viktig roll, inte minst för att stötta och satsa tidigt i processen. Vi behöver överlag mer samhandling, mer samskapande mellan olika aktörer.

Det är också den direkta anledningen till att Energimyndigheten engagerat sig i SWITCH, där myndigheten bland annat är värd för temapasset ”Belysning i omställning”.
– Utvecklingen inom belysning är ett konkret bevis på att det går att göra stora förändringar med positivt resultat, säger Robert Andrén och tänker bland annat på omställningen till LED-belysning och klimatneutral teknik.
– Det visar att om du får igång en rörelse så kan det gå ganska snabbt att flytta sig från det gamla till det nya.

Årets digitala SWITCH ser han som ett tillfälle samla alla goda krafter, spana in i framtiden och diskutera de tekniska visionerna.
– SWITCH är ju en matchmaking-arena av stora mått, som drar till sig goda krafter med framtänk. När vi samlar ihop aktörer som vanligtvis inte träffas så ser vi att det kan hända jättemycket på kort tid.
– Det är också vad jag hoppas av årets event: att det leder till nya aktörsmöten som levererar nya lösningar.

SWITCH är upptakten till ELFACK och ett framtidsfönster för hela el- och energibranschen. Temat för årets konferens är Elektrifiering och digitalisering – lösningar för framtidens cirkulära samhälle. Mötesplatsen arrangeras i digitalt format den 5 maj av Svenska Mässan Gothia Towers. Allt om program och anmälan hittar du här».