Ny hub visar vägen för tung trafik

Efter bara några månaders verksamhet har Electrification Hub i aktiv handling visat potentialen i elektrifiering av tunga transporter.
– Framförallt vill vi visa vikten av samverkan för att göra en omställning möjlig, säger Elin Svanström, processledare för Electrification Hub.

Electrification Hub presenterades för en större publik 5 maj på SWITCH, framtidsfönstret för ELFACK, där Elin Svanström talade kring storskalig elektrifiering av transporter, framförallt tunga sådana. Det är också huvudfokus för huben, som efter ett års förstudier drog igång i januari i år. Bakom samverkansprojektet står Mälardalens Högskola och andra lärosäten, Region Västmanland, Västerås stad och en rad företag och organisationer.

Ett av partnerföretagen, Hitachi ABB Power Grids, samverkade i seminariet på SWITCH och presenterade ett case man driver i Storbritannien, samt en digital monter med lösningar kring elektrifiering och laddinfrastruktur. Tanken med huben är att fungera som en oberoende plattform som möjliggör både nationella och internationella samarbeten kring elektrifierade transporter. Ambitionen är hög.
– Vi vill bidra till Sveriges mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen, förklarar Elin.

Idag utgör tunga transporter cirka 30 procent av all energianvändning. Och bidrar i hög utsträckning till en negativ miljö- och klimatpåverkan, via fossila bränslen och utsläpp.
– Mot den bakgrunden inser alla hur viktigt det är att driva på elektrifieringen.
Elin Svanström vill se resultat genom ökat samarbete.
– Framförallt är det viktigt med samverkan i hela värdekedjan. Mellan partners både uppströms och nedströms, alltså både leverantörer och kunder.
Tillsammans kan man hitta gemensamma lösningar på problem, tror hon.
– I en så stor omställning som elektrifieringen innebär kan vi inte jobba i silos. Vi måste se till hela systemet för att hitta de hållbara lösningarna och utveckla nya cirkulära affärsmodeller.

Flera av partnerföretagen – ABB, Hitachi, Alstom, Northvolt, Epiroc, Volvo Construction Equipment – jobbar på en global arena. Tågtrafik är i flera länder fossildriven och ingår, utöver vägtransporterna, i projektets uppdrag.
– Det är särskilt intressant, på så sätt blir Electrification Hub en samverkansplattform där partners överlappar varandra och hittar former för samverkan även där. Hela huben utgår från de behov bolagen har.

Ett sådant viktigt behov är teknikutvecklingsdelen: att testa nya lösningar, hitta gemensamma testmiljöer, starta pilotprojekt och demoprojekt.
– En annan stor del i vårt uppdrag gäller kompetensförsörjning. Ska vi lyckas måste mycket kunskap ute i bolagen ställas om. Rent praktiskt ska kanske ingenjörer på förbränningsmotorer ställas om till att jobba med elmotorer.

Därför håller Electrification Hub på att kartlägga vilka kompetenser som behöver stärkas i företagen.
– Vi tar reda på behoven, matchar ihop och ser till att rätt typ av utbildningar kommer fram, berättar Elin. Det kan dels gälla ”upskilling” av bolagens befintliga personal, dels ”reskilling” av helt andra yrkesgrupper som riskerar blir obsoleta i framtiden. Projektet tittar också på hur kompetensförsörjningen ska klaras på lång sikt, till exempel när det gäller ingenjörs- och mastersutbildningar.

Idag är de stora industribolagen drivande i huben. Men Elin välkomnar även små och medelstora företag.
– För att få fram nya teknologier tror vi väldigt mycket på mötet mellan de stora bolagen och mindre aktörer, till exempel startups. Det är oerhört viktigt att de får en plattform för att kunna samarbeta. Vi hoppas att Electrification Hub ska bli just den plattformen, för att skapa innovation tillsammans.

Genom samarbetet med lärosäten som Uppsala universitet ser hon också möjligheter att koppla på forskning, utifrån de behov man ser.
– På så sätt kan vi hela tiden växla upp intressanta projekt. Vi har just nu flera arbetsgrupper igång, som kommit lite olika långt.

En annan viktig del i arbetet för Elin och hennes kollegor är nätverkande.
– Vi vill knyta till oss olika partners som vi vill jobba med och skapa ett slags ekosystem, säger hon. Därför ser vi också fram emot nästa års SWITCH och ELFACK. Det är exakt en sådan mötesplats vi vill verka på!

SWITCH arrangerades den 5:e maj och utgör framtidsfönstret på ELFACK. Drygt 400 personer följde sändningarna från Svenska Mässan live. Temat för dagen var Elektrifiering och Digitalisering – lösningar för framtidens cirkulära samhälle. Mötesplatsen anordnades i ett helt digitalt format – där talare, programpartners och medverkande interagerade och diskuterade – som en upptakt till ELFACK den 3-6 maj 2022. Mer information på elfack.com.