Karin Bodén: "Vi lägger de viktiga pusselbitarna på SWITCH"

Många talade om samverkan på årets SWITCH.
– Men det krävs mer, en plan och en gemensam vision för att klara omställningen. SWITCH väckte förhoppningar kring samverkan – nästa år hoppas jag vi får se att det verkligen sker också, säger Karin Bodén på Jämtkraft, som var moderator på SWITCH 2021.

Som ansvarig för public affairs på Jämtkraft jobbar Karin Bodén till vardags med omställningsfrågorna, men hon tycker ändå att erfarenheterna från årets SWITCH har gett henne nya insikter:
– Framförallt är det så fantastiskt nyttigt när olika sektorer av industri och samhälle får träffas och diskutera från olika perspektiv, säger hon. Det är ett pussel som ska läggas och jag tänker så här: man har ett svar utifrån fastighetsbranschen, ett annat utifrån transportsektorn och så vidare. Men för att nå resultat måste alla pusselbitarna gå ihop.

Mycket handlar om att synka bilder och problembeskrivningar, menar hon:
– Olika parter kan förstås ha olika lösningar, men vi måste också ha en gemensam lösning.
För att veta var man står, hur långt man har kommit på vägen mot den lösningen, tror Karin mycket på att samlas och utbyta erfarenheter då och då. Exempelvis på mötesplatser som SWITCH och ELFACK.
– Att samlas är viktigt, men vi behöver också bli mer kreativa. Ett ord jag hörde väldigt många gånger på årets SWITCH var ”samverkan”. Samtidigt tycker jag att vi famlar omkring: vilken typ av samverkan vill vi ha egentligen?

I panelsamtal ställde hon följdfrågor kring just det: ”Om du tänker utanför boxen, vad skulle du kunna tänka dig?”. Men svaren var svävande.
– Många vet inte ens vilka de vill samverka med. Förutom med IT-sektorn då, för alla vill ju ha digitala lösningar. Tänk om någon hade sagt typ: Åh vad coolt, vi skulle kunna ha en brainstorming tillsammans vård och omsorg eller med livsmedelsbranschen.

Karin Bodén ser en fara i att man bara interagerar inom sin egen bransch.
– Varje bransch förändras, även den man själv verkar inom och är välbekant med. Nya aktörer dyker upp. Därför är det så viktigt att titta utanför den för att hitta samverkansmöjligheter och lösningar som kan driva omställningen.

Hon ser nästa års SWITCH och ELFACK som ett tillfälle för alla inblandade att stämma av hur långt man kommit.
– Jag tror att det kommer att tas ganska stora steg inom det närmaste året. Inom Jämtkraft tar vi till exempel ett sådant genom en strategi som just går ut på att lägga det här pusslet och se vilka vi ska samarbeta med.

Ett viktigt mål för bolaget är att bli bättre på lagring av energi.
– Bland annat vill vi producera elektrobränsle. Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle.

Det blir ett lättlagrat, flytande bränsle som kan användas som drivmedel för såväl vägtrafik och sjöfart som flyg.
– I försök vi gjort tillsammans med Svenska miljöinstitutet, Lunds universitet och Chalmers har vi fått fram förnybara flytande fordonsbränslen och, inte minst, ett förnybart flygbränsle, bekräftar Karin. Just nu letar vi efter partners för att komma vidare. Det tror vi är ett bra exempel på hur omställningen kan ta fart.

Elektrobränsle kan bli ett hett diskussionsämne på SWITCH och ELFACK 2022. Ett annat kan hänga ihop med ordet ”förnybart” kontra ”fossilfritt”. Där pågår just nu en het politisk debatt, kopplad till kärnkraftens roll i ett samhälle med kraftigt ökande elbehov och utmanande klimatmål. Och 2022 är ju ett valår.
– Ja, temperaturen i den debatten lär öka så det kan absolut bli så. Vi behöver överhuvudtaget diskutera hur energikartan över Sverige ska se ut när de stora elslukande investeringarna i bland annat batterifabriker, stålverk och gruvdrift genomförs.

Oavsett om man lägger vikten på förnybart eller fossilfritt menar Karin Bodén att det krävs en diskussion kring acceptansen för den stora omställningen.
– Hur ska vi få med oss folk, hur ska vi få fler att vilja vara med på den här resan mot det härliga hållbara samhället? Vissa tycker att de gör jättestora uppoffringar i sina liv, andra tycker mest att förändringar är jobbiga.

Det handlar om att kunna förmedla en vision, understryker hon.
– Vi behöver ta fram en trovärdig bild som vi alla kan stå bakom. Som berättar det hållbara livet: hur känns det, hur luktar det, hur hörs det?

Många förändringar är marknadsdrivna. Elbilar är ett exempel.
– Då ser vi att det kan hända saker väldigt snabbt. Det där tror jag vi lär se mer och mer för varje sektor: att marknaden driver hårdare mot hållbara lösningar, säger Karin. Det är jag också övertygad om att vi får se många exempel på i samband med SWITCH och ELFACK nästa år.

SWITCH arrangerades den 5:e maj 2021 och utgör framtidsfönstret på ELFACK. Drygt 400 personer följde sändningarna från Svenska Mässan live. Temat för dagen var Elektrifiering och Digitalisering – lösningar för framtidens cirkulära samhälle. Mötesplatsen anordnades i ett helt digitalt format – där talare, programpartners och medverkande interagerade och diskuterade – som en upptakt till ELFACK den 3-6 maj 2022. Mer information på elfack.com.