ELFACK i full skala 2023 – och öppnar mötesplats i nytt format redan 2022!

Pandemin gjorde att årets ELFACK fick skjutas upp. Efter en tät dialog med branschen har mässledningen beslutat att genomföra nästa fysiska mässa i full skala först 2023.
– Samtidigt bjuder vi in till en nyskapande mellanårsaktivitet 2022, avslöjar Anna Jarnö, affärsansvarig för ELFACK.

Beslutet innebär att ELFACK inte kommer att arrangeras som planerat 2022. Istället satsar Svenska Mässan fullt ut på ELFACK 2023 enligt ordinarie datum och intervall. Beslutet grundar sig på synpunkter som har kommit mässledningen tillhanda i form av mail, samtal, intervjuer och enkäter.

– De samtal vi har fört med branschorganisationer och ledande aktörer gav ett entydigt besked: att genomföra fullskalemässor både 2022 och 2023 hade blivit alltför tätt och utmanande för många företag, säger Anna Jarnö. Därför har vi i bästa samförstånd kommit fram till den här lösningen.

En faktor som behövde vägas in är att efterfrågan av fysiska möten sannolikt aldrig varit större än nu, som en konsekvens av coronapandemin. Väldigt mycket har blivit uppskjutet och många utställare vill visa upp sina produktnyheter och träffa sina kunder så snart det är möjligt.

Av den anledningen väljer ELFACK att hålla fast vid att genomföra ett fysiskt arrangemang första veckan i maj 2022, i samarbete med tongivande aktörer i branschen. Det blir en mellanårsaktivitet i delvis nytt format.
– Exakt hur upplägget ska se ut återkommer vi till inom de närmaste veckorna. En arbetsgrupp jobbar för fullt med frågan just nu, säger Anna. Under pandemitiden har vi samlat på oss en enorm kunskapsbank. Svenska Mässan har genomfört runt 200 digitala möten och studioproduktioner, vilket stärkt oss som arrangör av såväl fysiska som digitala möten.

2023 års ELFACK kommer att ha fokus på att möta behoven av hållbara lösningar inom el, kraft, ljus och informationsteknologi. I och med tillkomsten av framtidsarenan SWITCH, som hade premiär 2019, och konferensen Power Circle Summit, där viktiga beslutsfattare medverkar, har ELFACK utvecklats till en bredare och branschöverskridande mötesplats. Det stora omställningsbehovet kommer garanterat att sätta sin prägel på kommande mässan.

En framåtlutad och relevant diskussion är av högsta vikt på ELFACK, menar Anna Jarnö:
– Och det gäller oavsett i vilket format arrangemanget genomförs, understryker hon. På
ELFACK ska man kunna ta del av ny teknik och innovationer, nätverka och göra affärer, få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett både brett och specialiserat kunskapsinnehåll. Det är just den mixen som gör ELFACK unikt!


ELFACK är Nordens största mötesplats där hela el- och energibranschen visar sina produkter och lösningar. Här samlas branschens representanter för att nätverka och göra affärer, ta del av ny teknik och innovationer, få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett unikt kunskapsinnehåll. Mer information om mötesplatsen finns på www.elfack.com