Elektrifiering i fokus på branschens tongivande strategikonferens, som byter namn

Power Circle Summit, energibranschens strategikonferens, blir Power Electrification Summit – och får en tydligare inriktning.
– Vi sätter fokus på elektrifieringen och bjuder in verkligt vassa spjutspetsar, säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan.

Power Electrification Summit blir, precis som dess föregångare, en årlig strategikonferens för ledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Men med delvis ny inriktning och inramning.

– Elektrifieringen är vägen fram till ett hållbart samhälle. Det nya namnet på konferensen speglar på ett tydligare sätt elektrifieringens roll i omställningen, förklarar Annika Persson.

2022 års konferens inleds på måndagskvällen 2 maj med en nätverksmiddag för konferensdeltagare och sponsorer, följt av en heldagskonferens 3 maj på Svenska Mässan i Göteborg. I direkt anslutning till konferensen arrangeras ELFACK:TA, en ny mellanårsaktivitet för elbranschen med fokus på kunskap och utbildning, där ett hundratal företag medverkar.

Även 2023 genomförs Power Electrification Summit på Svenska Mässan, då parallellt med ELFACK som är Nordens största fackmässa och mötesplats för el- och energibranschen. Därefter är tanken att konferensen ska ambulera årsvis mellan Stockholm och Göteborg.

Upplägget är alltså i stora drag detsamma som tidigare. Svenska Mässan fortsätter arrangera med Energimyndigheten och InnoEnergy Sweden som samarbetspartners, medan intresseorganisationen Power Circle drar sig ur.

– Vi tackar Power Circle för ett fint samarbete genom åren och skiljs åt i all vänskaplighet. Vi välkomnar även dess medlemmar att medverka i kommande konferenser, säger Annika Persson.

– Samtidigt vill vi bredda basen för konferensen och bjuder in fler organisationer att samverka. Vi har ett antal sådana samtal igång just nu.

Arbetet med att sätta innehåll och tema för 2022 är i full gång. Elektrifiering och omställning kommer att vara bärande värdeord. Mer information presenteras inom kort.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Mer information om konferensen finns löpande på pcsummit.se.