ELFACK:TA – nu går startskottet för en ny typ av mötesplats

I maj 2022 är det äntligen dags för elbranschen att samlas igen. Närmare bestämt på ELFACK:TA, ett helt nytt event på Svenska Mässan med tyngdpunkt på kunskap och utbildning – och på sociala aktiviteter!
– Vi tror mycket på det här upplägget, säger Patrik Andersson, ordförande för Elmateriel Leverantörerna, EL.

Pandemin satte ju stopp för 2021 års ELFACK. Och efter överläggningar med branschen togs beslut att flytta nästa fullskalemässa till 2023. Men redan 3–4 maj 2022 hälsas alla i branschen välkomna till Svenska Mässan och den nya mellanårsaktiviteten ELFACK:TA.

Patrik Andersson och EL-medlemmar har suttit med i branschsamtalen, där konceptet utformats – och han har höga förväntningar på vad som ska ske:

– Svenska Mässan har varit väldigt lyhörda för synpunkterna från branschen och hittat ett koncept som inte är fullskaligt, utan en mellanårssatsning med ett viktigt och inspirerande innehåll.

Han värdesätter särskilt att fokus nu sätts på kunskapsfrågorna.

– Under pandemin har det varit svårt att träffas och genomföra större utbildningar, så det finns ett behov. Vi ser också fram emot att kunna öppna upp och träffa kunderna under lite lättsammare former. Jag tror alla vinner på att köra igång det fysiska mötet på detta sätt, som ett avstamp mot ett fullskaligt och starkt ELFACK 2023, säger Patrik Andersson.

Anna Jarnö, affärsansvarig på Svenska Mässan, konstaterade tidigt att många intressenter ville träffas 2022 samtidigt som det fanns ett uttalat önskemål att inte arrangera två fullskaliga ELFACK åren efter varandra.

– Idén om en mellanårsaktivitet kom från branschen och med gemensamma krafter har vi på kort tid arbetat fram ett helt nytt upplägg. Det känns fantastiskt bra!

Resultatet fick det göteborgsvitsiga namnet ELFACK:TA. En mötesplats med fokus just på fakta och kompetensöverföring. Det planeras för flera öppna scener och utbildningar med kvalificerade föreläsare och experter.

– Vi märker att det finns önskemål om fortbildning inom branschen, inte minst med koppling till ny smart teknik och förändringar i regelverk. Om vi dessutom kan bidra i arbetet med att påskynda el- och energiomställningen så ligger det helt i linje med visionen för ELFACK, berättar Anna Jarnö.

ELFACK:TA vänder sig i första hand till de ordinarie besökarna på ELFACK.

Är du själv en av dem har du nu en unik möjlighet att påverka innehållet! Genom att klicka på länken härintill deltar du i en enkät där du kan lämna egna förslag till utformningen av scenprogrammet.

– Vi vill gärna få inspel från våra besökare om vad, mer exakt, de är mest intresserade av. Svaren kommer i hög grad att forma både utbildningar och innehållet på de öppna scenerna, intygar Anna Jarnö.

Scenprogrammet kommer att kvalitetssäkras av ett programråd, som består av representanter för branschen. Företagen finns även på plats under ELFACK:TA med sina egna experter, redo att ge information till besökarna. Därigenom blir det på ett naturligt sätt även en utställning, om än i begränsat format, med omkring 150 representerade företag.

Tanken är att de medverkande företagen visar valda delar av sitt sortiment, med nära koppling till scenprogrammet. Inte minst för att besökarna ska få chans att ta del av utbudet och kunna klämma och känna på ny teknik. En annan viktig del blir de sociala inslagen i form av frukostmingel, lunchmingel och kvällsaktiviteter i Svenska Mässan Gothia Towers lokaler.

– Efter pandemin finns ett uppdämt behov att träffas och bygga relationer i ett effektivt sammanhang. Därför blir det goda chanser till att både nätverka och ha trevligt! Vår förhoppning är att detta ska kunna bli en återkommande mellanårsaktivitet jämna år, säger Anna Jarnö.

ELFACK:TA 2022 avrundas vid lunchtid 4 maj. Parallellt arrangeras i direkt anslutning strategikonferensen Power Electrification Summit (f d Power Circle Summit), som riktar sig till beslutsfattare inom energibranschen.

Mer information om ELFACK och ELFACK:TA ges löpande på elfack.com.