Elektrifiering och digitalisering i fokus på ELFACK 2023

El- och energibranschen utvecklas i en otrolig hastighet och frågeställningarna är centrala för hela samhälls- och industriutvecklingen. Den accelererande elektrifieringen innebär inte bara ett gigantiskt teknikskifte utan drar även med sig ett stort kompetensskifte.

Tillsammans med branschens mest tongivande aktörer har Svenska Mässan påbörjat ett arbete i syfte att sprida kunskap och öka kompetensen inom branschen. Ambitionen var att redan i maj arrangera en helt ny mötesplats – ELFACK:TA – med fokus på kompetensutveckling inom en rad olika områden, men pga pandemin påverkades tidsplanen och forumet pausas till 2024. Stora delar av programmet spelas istället in och blir tillgängligt via hemsidan senare i år.

Det är med full kraft som Svenska Mässan nu tar sig an planeringen inför ELFACK, Nordens största fackmässa och mötesplats för el- och energibranschen, som arrangeras i maj nästa år.

– Då är det hela fyra år sedan branschen kunde träffas fysiskt, så vi märker verkligen att ELFACK är efterlängtad – både av besökare och utställare! Redan nu är närmare 200 utställare bokade, berättar Anna Jarnö, Business Manager på Svenska Mässan.

Behovet att ses fysiskt har inte blivit mindre under pandemin, menar Anna. Snarare tvärtom.

– Vi förstår i kontakten med branschen att nya digitala arbetssätt fungerar väl i många fall, men att man behöver ses IRL för att inspireras, bygga förtroenden och inte minst göra affärer. På ELFACK kan man på kort tid och med en förhållandevis liten insats skapa kontakt med helt rätt personer och få till både spontana och planerade affärsmöten. Det blir helt enkelt både resurs- och tidseffektivt, så det känns som att det ligger helt rätt i tiden, säger Anna.

Utställningen på ELFACK kretsar kring elinfrastruktur med påverkan på såväl transportsektorn, industri, fastigheter och städer. Vid sidan om kraft- och elteknik och smart belysning kommer uppmärksamheten att riktas mot exempelvis laddinfrastruktur och energilagring.

– I det öppna scenprogrammet kommer vi bland annat lyfta fram lösningar för en elektrifierad transportsektor och vad som gäller kring smarta fastigheter och lokala energisystem.

ELFACK, Nordens största fackmässa och mötesplats för el- och energibranschen, arrangeras den 9–12 maj 2023. ELFACK:TA återkommer 2024 och därefter vartannat år. Mer information om båda mötesplatserna på elfack.com.