EvA - branschens nya anvisning

Lär dig mer om riskbedömning och elsäkerhetsplanering. Cecilia Axelsson berättar om det förebyggande arbetet för att undvika risk i arbetstagarens arbetsmiljö. EvA – Elsäkerhet vid arbete – är branschens nya anvisning anpassad till den stora delen av elinstallationsbranschens verksamhet, dvs lågspänningsinstallationer.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att ingen blir skada på jobbet. I filmen finns information om anläggningssäkerhet, vilket regleras av Elsäkerhetslagen, och personsäkerhet som regleras av Arbetsmiljölagen. EvA är ett arbetssätt för att bl a undvika strömgenomgång eller ljusbåge på jobbet.

Talare: Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik på Installatörsföretagen