Fastighetsägarnas tävling på ELFACK 2023

Rikard Silverfur jobbar som chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, och vittnar likt många andra om det stora och akuta behov kring energieffektivitet som finns hos svenska fastighetsägare. I skenet av detta arrangerar Fastighetsägarna en tekniktävling för energiuppföljningssystem – och finalisterna presenteras på Elfack 2023.

Syftet med tävlingen är att stimulera och snabba på utvecklingen av digitala verktyg och funktioner som kan underlätta för fastighetsägare, och ge dem kontroll över sin energi- och effektanvändning. Något som nu är viktigare än någonsin.

– Fastighetsbranschen är en väldigt energiintensiv bransch. Det går åt mycket energi till att värma och drifta byggnader och det har aldrig varit mer intressant att prata om hur vi kan drifta fastigheter på betydligt mer energieffektivt sätt. Och där ser vi att digitaliseringen har stor potential i att möjliggöra det arbetet, säger Rikard.

Tekniktävling för energiuppföljningssystem

Fastighetsägarna är ansvariga för tävlingen som är en gemensam insats tillsammans med Bebo och Belok, och bakom finansieringen står Energimyndigheten. Förhoppningen är i slutändan att hjälpa fastighetsägare att nå sina energieffektiviseringsmål med hjälp av pålitlig och detaljerad information om energianvändningen. För att möjliggöra det har man också tagit hjälp av en referensgrupp på cirka 20 fastighetsägare som hjälpt till med kravspecifikationen för tävlingen.

– Eftersom vi tagit fram kravspecifikationen tillsammans med fastighetsägare blir det väldigt tydligt för leverantörerna vad som behövs. Något som såklart är fördelaktigt för dem men också för slutresultatet. Vi behöver smartare system på marknaden som kan integreras med andra digitala system och som kan tillhandahålla värdefull data. Sedan tittar vi på olika områden när vi utser vinnaren, som användarvänlighet, energi och miljö. Vi måste hitta system som kan uppnå existerande regelverk och samtidigt modernisera och göra energiuppföljningen smartare.

Drivande parametrar bakom tävlingen är också de nya lagkrav som finns på att kunna redovisa sin energianvändning och klimatpåverkan såväl som fastighetsägarnas egna fokus på effektfrågan.

– Just nu finns ett stort fokus på effektfrågan. Det innebär stora utmaningar med höga belastningar under vissa tider och vi vill därför fokusera på vad som gör störst nytta för fastigheten, omgivande system och priset. Vi behöver data som kan skapa förståelse kring påverkan på fastighetens energianvändning och omgivande energisystem. I slutändan handlar det om hur vi kan optimera effektuttag, drifta bättre och förbättra produktionen.

Vill du läsa mer om tävlingen?

ELFACK – en viktig mötesplats för fastighetsägare

I takt med att energieffektivitet blir viktigare för fastighetsägare blir också Elfack en viktig mötesplats för dem. Där skapas en arena för fastighetsägare att möta leverantörer men även övriga i branschen för att ta del av den kunskap och de lösningar som finns där.

– För oss är det både kul och värdefullt att finnas på nya arenor. Och fördelen med Elfack är bredden för våra medlemmar. Energifrågan är inte exklusiv för en enskild bransch, den berör oss alla. Och olika segment har kommit olika långt och angripit utmaningar från olika håll. Där finns det bara fördelar i en gemensam plats där vi kan lära av varandra. Det är till exempel inte bara fastighetsägare som skulle dra fördel av energiuppföljningssystem, avslutar Rikard.

Läs mer om ELFACK 2023 »